Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

„Pogadajmy o dydaktyce akademickiej” – spotkanie w formule open space

26.02.2020 - 15:25, aktualizacja 11.03.2020 - 15:37
Redakcja: AJS
Tagi: debata, dydaktyka

Zespół Uniwersytetu Otwartego UŚ organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Pogadajmy o dydaktyce akademickiej”. Inicjatywa stanowi okazję do zainicjowania przez nowo powstałe Centrum Dydaktyki UŚ rozmowy na temat wyzwań, jakie stoją przed społecznością uniwersytecką w obszarze dydaktyki oraz omówienia pomysłów, stanowisk i rozwiązań.

W trakcie spotkania, które odbędzie się w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, poruszone zostaną takie kwestie, jak: opracowanie kryteriów oceny pracowników pod kątem dydaktycznym, włączanie do dydaktyki nowych rozwiązań w pracy ze studentami, metody pracy grupowej i tutoringu oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i zasobów cyfrowych.

Formuła open space pozwoli przyjrzeć się tym tematom w szerszym gronie i wspólnie zbudować agendę spotkania. Każdy będzie miał prawo zgłosić własny pomysł na dyskusję. Zgodnie z zaproponowaną formułą uczestnicy będą mogli swobodnie przechodzić z jednej dyskusji do drugiej, a każda z nich zakończona będzie zebraniem najważniejszych wniosków.

Zaproszenie do udziału skierowane jest do członków wspólnoty akademickiej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.osd.us.edu.pl.

return to top