Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Posiedzenia prezydium oraz zgromadzenia plenarnego KRASP

06.06.2018 - 10:59, aktualizacja 06.06.2018 - 10:59
Redakcja: admin

Najbliższe obrady prezydium i zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) odbędą się 7 i 8 czerwca 2018 roku. Ich gospodarzem będzie Politechnika Koszalińska.

Podczas obrad, w których udział weźmie prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, przedyskutowane zostaną kwestie i rozwiązania dotyczące uczelni i nauki przewidziane w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Omówione zostaną również zagadnienia związane z różnymi formami współpracy krajowej i międzynarodowej uczelni, w tym temat budowania sieci współpracy oraz relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zgromadzenie plenarne KRASP będzie również okazją do podsumowania działalności w roku ubiegłym i przedstawienia sprawozdania za 2017 rok.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest głównym reprezentantem i ciałem opiniodawczym sektora szkolnictwa wyższego. Zrzesza 108 uczelni, 9 szkół wyższych ma status uczelni stowarzyszonych, a Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) – status konferencji stowarzyszonej.

return to top