Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

28.01.2016 - 16:59, aktualizacja 28.01.2016 - 16:59
Redakcja: admin

2 lutego 2016 r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego. Nagroda ma na celu uhonorowanie zasług obywateli Ukrainy i ich wkładu w rozwój nauki, kultury oraz życia publicznego, w kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. W posiedzeniu Kapituły udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.

Nagroda została ustanowiona w 2014 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (inicjator) oraz dziesięć polskich uczelni i jednostek naukowych. Uniwersytet Śląski od 2015 roku należy do grupy uczelni polskich partycypujących w programie.

Decyzję o przyznaniu Nagrody im. Iwana Wyhowskiego podejmuje 25-osobowa Kapituła, której członkowie, reprezentanci uczelni i instytucji, pełnią funkcję honorowo. Tegoroczna uroczystość wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego odbędzie się 23 maja w Warszawie.

return to top