Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

14.11.2016 - 13:21, aktualizacja 14.11.2016 - 13:21
Redakcja: admin

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor UŚ w latach 2008–2016, honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wezmą udział w obradach Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Podczas posiedzeń, które odbywać się będą 17 i 18 listopada 2016 roku w Warszawie, omówione zostaną tematy istotne dla rozwoju polskiej nauki i systemu szkolnictwa wyższego. W porządku obrad przewidziano między innymi wystąpienie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa nauki dr. Jarosława Gowina.

W trakcie Zgromadzenia Plenarnego poruszone zostaną kwestie związane z systemem oświaty i kształceniem w szkołach wyższych, przedstawione zostaną między innymi działania Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia oraz polityka kadrowa w amerykańskich uniwersytetach badawczych. Uczestnicy obrad omówią działania na rzecz zmian w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, jak również tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością uczelni, akredytacjami i rankingami. W programie przewidziano wystąpienie przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki, wręczone zostaną również certyfikaty Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Gospodarzem obrad będzie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), której członkiem jest Uniwersytet Śląski, reprezentuje wspólne interesy uczelni, podejmuje także działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. 

return to top