Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Posiedzenie rady naukowej programu edukacji regionalnej

12.01.2023 - 14:17, aktualizacja 17.01.2023 - 08:33
Redakcja: OO

W poniedziałek 23 stycznia 2023 roku w auli im. Kazimierza Lepszego odbędzie się inauguracyjne posiedzenie rady naukowej programu edukacji regionalnej drugiej kadencji powołanej na mocy porozumienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z marszałkiem województwa śląskiego. Posiedzenie otworzą rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz marszałek Jakub Chełstowski.

W listopadzie 2022 roku marszałek powołał radę w składzie uzgodnionym z rektorem UŚ. Podobnie jak w pierwszej kadencji, w radzie znaleźli się przedstawiciele różnych regionów województwa śląskiego: ziemi częstochowskiej i żywieckiej, Zagłębia Dąbrowskiego, Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego. Są to reprezentanci różnych uczelni i instytucji kulturalnych województwa: muzeów, kuratoriów, jednostek i instytucji oświatowych.

Do zadań rady należy dbałość o zachowanie i kształtowanie tożsamości regionalnej, tworzenie warunków dla rozwoju edukacji regionalnej, czuwanie nad spójnością regionalnych programów edukacyjnych, kreowanie sposobu przekazu treści dziedzictwa kultury regionalnej, kształtujących nowoczesną tożsamość regionalną.

Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentują:

  • prof. dr hab. Jolanta Tambor z Wydziału Humanistycznego,
  • prof. dr hab. Marek Szczepański i dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ z Wydziału Nauk Społecznych,
  • ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ i ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ w Wydziału Teologicznego,
  • dr hab. Zbigniew Kadłubek, prof. UŚ z Wydziału Humanistycznego, dyrektor Biblioteki Śląskiej,
  • Krzysztof Pszczółka, przewodniczący NSZZ Solidarność UŚ, reprezentujący również kampus cieszyński,
  • prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, emerytowana wykładowczyni Wydziału Humanistycznego, wciąż związana z naszą uczelnią,
  • dr Krystian Węgrzynek, pracownik Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, sekretarz prowadzonych przez UŚ podyplomowych studiów z wiedzy o regionie.

Jednym z najistotniejszych elementów wspólnych działań w dziedzinie edukacji regionalnej są podyplomowe studia z wiedzy o regionie. Obecnie organizowana jest piąta edycja studiów. Nauczyciele w nich uczestniczący na mocy porozumienia między marszałkiem województwa śląskiego i rektorem UŚ z 27 czerwca 2019 roku zyskują dofinansowanie do studiów z puli środków województwa śląskiego.

return to top