Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

12.01.2016 - 13:53, aktualizacja 12.01.2016 - 13:53
Redakcja: admin

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Mateusz Witek zwołuje posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, podczas którego wybrani zostaną przedstawiciele do kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego. Posiedzenie odbędzie się 8 lutego 2016 roku o godz. 16.30 (miejsce oraz program zostaną podane minimum na tydzień przed posiedzeniem).

 

OBWIESZCZENIE
Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego

z 8 stycznia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego informuje, iż zgodnie z przyjętym 15 grudnia 2015 r. przez Senat Uniwersytetu Śląskiego Regulaminem Samorządu Studenckiego, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 521 Senatu UŚ z 15 grudnia 2015 r., wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu zostaną przeprowadzone 8 lutego 2016 roku.

Członkiem kolegium elektorów Uniwersytetu może być każdy student UŚ. Kandydatury można zgłaszać jedynie za pośrednictwem innego studenta uczelni, za pisemną zgodą kandydata. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w terminie do 1 lutego 2016 r. w biurze Samorządu Studenckiego UŚ, ul. Bankowa 12A, 40-007 Katowice, w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30–13.30.

Wzór formularza zgłoszeniowego zostanie opublikowany na stronie Samorządu Studenckiego www.studenci.us.edu.pl w zakładce Wybory 2016 oraz zostanie udostępniony do pobrania w formie pisemnej w biurze Samorządu Studenckiego UŚ.

W razie potrzeby prosimy o kontakt z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego UŚ pod numerem telefonu 696 902 722 lub via e-mail pod adresem: jakub.zawadzki92@gmail.com

 

Przewodniczący UKW SS UŚ
Jakub Zawadzki

 

return to top