Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prawo własności do obiektów niematerialnych – spotkanie dyskusyjne

21.02.2019 - 17:03, aktualizacja 05.11.2019 - 11:10
Redakcja: admin

Katowicki Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii (KASE) organizuje spotkanie otwarte poświęcone tematyce prawa własności do obiektów niematerialnych takich, jak: utwory, wynalazki, idee czy informacje. Spotkanie, którego współorganizatorem jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, rozpocznie się 28 lutego 2019 roku o godz. 18.00 w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 227) i będzie miało charakter otwartej dyskusji.

Analizie poddane zostaną wybrane teorie, mające uzasadnić zawłaszczanie własności intelektualnej oraz ich krytyka. Debatę rozpocznie i poprowadzi dr hab. inż. Wojciech Gamrot z Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a podstawowym tekstem do dyskusji będzie esej Stephana Kinselli „Against Intelectual Property” (dostępny pod adresem: mises.pl/blog ).

Celem Klubów ASE jest zachęcenie wszystkich zainteresowanych do samokształcenia w tematyce dotyczącej austriackiej szkoły w ekonomii. W działalność katowickiej grupy angażują się doktoranci i studenci Uniwersytetu Śląskiego.

return to top