Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. Andrzej Noras weźmie udział w XXXVIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy

21.03.2018 - 13:42, aktualizacja 21.03.2018 - 13:42
Redakcja: admin

23 i 24 marca 2018 roku w „Domu Lekarza” w Katowicach odbywać się będzie XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy. W pierwszej części obrad z ramienia Uniwesytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

W programie Zjazdu zaplanowano m.in.: wybór prezydium i komisji zjazdowych: mandatowej, regulaminowej, wniosków i uchwał, skrutacyjnych, dyskusję nad sprawozdaniami rocznymi i kadencyjnymi Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Wyborczej i Okręgowego Sądu Lekarskiego, sprawozdaniem Komisji Mandatowej, sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za rok 2017, ustalenie absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej i wręczenie odznaczeń.    

return to top