Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. Janusz Janeczek laureatem Honorowej Perły Polskiej Gospodarki

11.12.2018 - 21:14, aktualizacja 11.12.2018 - 21:14
Redakcja: admin

11 grudnia 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Pereł Polskiej Gospodarki, podczas której Perłę Honorową w dziedzinie nauki odebrał prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – geolog, specjalista w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogii pyłów atmosferycznych i pegmatytów, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002−2008, a w kadencji 2005–2008 wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki.

Perły Honorowe przyznawane są wybitnym osobistościom i instytucjom uznanym za autorytety w dziedzinach: gospodarki, nauki, kultury oraz krzewienia wartości patriotycznych i społecznych. Wydarzenie organizowane jest przez anglojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market” będący magazynem promującym polską gospodarkę, a także naukę i kulturę w kraju i za granicą.

Podczas Gali Pereł Polskiej Gospodarki wręczane są również statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych wyłonionych w rankingu opracowanym przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przygotowywana lista jest efektem prowadzonych badań nad kondycją polskich przedsiębiorstw. Analiza obejmuje ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:

  • co najmniej 100 milionów złotych – w tej kategorii przyznawane są Perły Duże,
  • powyżej 1 miliarda złotych – nagrodą w tej kategorii są Perły Wielkie.


Podczas gali wręczone zostały ponadto Perły Sektora Finansowego, a także Nagrody Progress – Perły Innowacji przyznawane najbardziej innowacyjnym przedsiębiorstwom, jednostkom naukowym, instytucjom i projektom.

Badania, na podstawie których opracowywany jest ranking, to efekt współpracy miesięcznika „Polish Market” z naukowcami, zainicjowanej w 2002 roku przez redaktor naczelną magazynu Krystynę Woźniak-Trzosek. Wyniki publikowane są na łamach miesięcznika, a ich ogłoszenie podczas gali stało się jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju i co roku gromadzi elity środowisk politycznych, biznesowych, naukowych oraz przedstawicieli świata kultury.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, minister inwestycji i rozwoju dr Jerzy Kwieciński, minister przedsiębiorczości i technologii dr Jadwiga Emilewicz, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski, minister sportu i turystyki Witold Bańka, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, a także Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Szczegółowe informacje na temat gali oraz nagród dostępne są na stronie: www.polishmarket.com.pl.

return to top