Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rozwój współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Sosnowcu

17.06.2021 - 11:31, aktualizacja 21.06.2021 - 12:30
Redakcja: AJS
Tagi: współpraca z otoczeniem

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie wspierać rozwój edukacyjny podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Porozumienie dotyczące współpracy dydaktyczno-naukowej zawarte zostanie 21 czerwca 2021 roku. Podpisanie umowy stanowi kolejny krok w rozwoju dotychczasowych form współpracy uczelni i szkoły.

Wsparcie w edukacji

Głównym celem inicjatywy jest uzyskanie wysokiego poziomu nauczania realizowanego w nowoczesnych i angażujących formach. Sprzyjać temu ma rozległe podejście do rozwoju procesów edukacyjnych. Ważna będzie także wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami z niepełnosprawnościami.

Nawiązanie współpracy umożliwi sprawowanie opieki merytorycznej nauczycieli akademickich nad prowadzonymi przedsięwzięciami edukacyjnymi. Pozwoli też na przygotowanie studentów do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Ponadto współpraca dotyczyć będzie realizacji projektów i badań naukowych. Ich tematyka obejmie edukację, rewalidację, a także wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. W planach jest również wspólne organizowanie konferencji i seminariów poświęconych różnym przestrzeniom niepełnosprawności.

Wspólne działania

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu od wielu lat współpracują w wielu obszarach. Prowadzone są między innymi wspólne badania naukowe. Ponadto studenci pod opieką nauczycieli akademickich oraz grona pedagogicznego szkoły mogą odbywać praktyki lub uczestniczyć w wolontariacie. Szkoła opiekuje się dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi z niepełnosprawnością intelektualną. Swoim podopiecznym zapewnia wsparcie na różnych etapach życia. Działania obejmują wczesne wspomaganie, szkołę podstawową, przygotowanie do zawodu oraz mieszkania usamodzielniające. Placówka realizuje także projekty międzynarodowe.

Uczelnia wspólnie ze szkołą organizuje liczne inicjatywy angażujące uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wspólnotę akademicką. Jednym z takich projektów jest „Magiczna Noc”, podczas której zostanie podpisana kolejna umowa o współpracy.

Rozwój dalszej współpracy

Zawarcie porozumienia odbędzie się podczas wyjątkowego spotkania łączącego świat nauki i praktyki pedagogicznej. „Magiczna Noc”, o której mowa, to wydarzenie cykliczne, organizowane na rzecz integracji, wymiany informacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

W tegorocznym spotkaniu udział wezmą liczni przedstawiciele wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, władz samorządu oraz nauczycieli i podopiecznych szkoły. Trójstronne porozumienie zawarte zostanie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, gminą Sosnowiec a Zespołem Szkół Specjalnych nr 4. Dokument sygnować będą:

  • dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ – prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego,
  • Zbigniew Byszewski – pierwszy zastępca prezydenta Sosnowca,
  • a także mgr Iwona Durek – dyrektor szkoły.

 

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego realizatorami współpracy będą Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji oraz Wydział Nauk Społecznych.

return to top