Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

„Ściganie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku” – sympozjum naukowo-szkoleniowe

09.11.2018 - 15:46, aktualizacja 09.11.2018 - 15:46
Redakcja: admin

17 grudnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Bankowa 11B) odbędzie się sympozjum naukowo-szkoleniowe poświęcone tematyce ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku. Spotkanie jest kolejną inicjatywą studenckich kół naukowych: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prawa Karnego, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Ochrony Praw Zwierząt oraz Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica realizowaną jako forma popularyzacji wyników badań naukowych w obszarze nauk prawnych połączonej z analizą doświadczeń empirycznych prezentowanych przez przedstawicieli poszczególnych organów ochrony prawnej.

Proponowany zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • spalanie śmieci poza spalarnią lub współspalarnią odpadów,
  • nielegalny wyrąb drzew i ich kradzież,
  • nielegalny odłów ryb,
  • kłusownictwo,
  • przestępstwa przeciwko zwierzętom,
  • ekoterroryzm.

 

Sympozjum zostanie przeprowadzone z podziałem na dwie sesje tematyczne poświęcone charakterystyce przestępstw i wykroczeń przeciwko poszczególnym składnikom środowiska naturalnego. Do udziału w sympozjum w roli prelegentów zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Państwowej Straży Łowieckiej, Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych (Straż Leśna), Inspekcji Weterynaryjnej, straży miejskich oraz przedstawicieli prokuratury i sądów powszechnych.

Informacje na temat warunków uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.wpia.us.edu.pl.

 


Z uwagi na organizację Szczytu Klimatycznego ONZ oraz ogromne zainteresowanie udziałem w nim podmiotów uczestniczących w przygotowaniach do powyższego wydarzenia, zmianie ulega termin sympozjum: z 26 listopada na 17 grudnia 2018 roku. 


 

return to top