Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

„Śniadanie biznesowe” dot. skanowania, modelowania i druku 3D

09.07.2018 - 11:16, aktualizacja 09.07.2018 - 11:16
Redakcja: admin

We wtorek 17 lipca 2018 r. o godz. 9.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (II piętro, sala nr 159) rozpocznie się, zorganizowane przez Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ, „śniadanie biznesowe” poświęcone  tematyce skanowania, modelowania i druku 3D. Spotkanie, w którym udział wezmą przedstawiciele firm ScanTech z Katowic oraz CADXPERT z Krakowa specjalizujących się w dziedzinie skanowania i druku 3D, adresowane jest do całej społeczności akademickiej, a przede wszystkim do osób, których tematyka badawcza jest powiązana z modelowaniem oraz drukiem 3D.

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ mającego na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji (projekt pozakonkursowy MNiSW pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”).

Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: paulina.cyganik@us.edu.pl.

return to top