Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Spotkania z absolwentami biofizyki, ekonofizyki, fizyki medycznej i technologii chemicznej

09.10.2017 - 16:28, aktualizacja 09.10.2017 - 16:28
Redakcja: admin

W październiku 2017 roku w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133, w przypadku kierunku ekonofizyka – s. 123) zorganizowane zostaną spotkania z absolwentami UŚ, którzy ukończyli studia w 2015 lub 2016 roku na kierunkach: biofizyka, ekonofizyka, fizyka medyczna lub technologia chemiczna.

Terminy planowanych spotkań:

  • 13 października, godz. 18.00–19.00 – dla absolwentów biofizyki,
  • 16 października, godz. 18.00–19.00 – dla absolwentów ekonofizyki,
  • 17 października, godz. 18.00–19.00 – dla absolwentów fizyki medycznej,
  • 24 października, godz. 18.00–19.00 – dla absolwentów technologii chemicznej.
     

Celem przedsięwzięcia jest poznanie opinii absolwentów uczelni nt. wartości zdobytej wiedzy na rynku pracy oraz jej znaczenia w rozwoju zawodowym. Wyniki prowadzonych badań, które mają służyć poprawie jakości kształcenia studentów na uczelni, zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej Biura Karier UŚ.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: marcin.rostanski@us.edu.pl lub telefonicznie pod numerem: 32 359 20 32. Organizatorzy wydarzenia proszę o podanie roku ukończenia studiów oraz kierunku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bk.us.edu.pl.

return to top