Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spotkania z Belindą Tato – światowej sławy architektką i propagatorką miejskiego projektowania społecznego

16.11.2022 - 14:13, aktualizacja 28.11.2022 - 13:26
Redakcja: OO

W grudniu 2022 roku uczelnie Konsorcjum Akademickiego Katowice Miasto Nauki odwiedzi Belinda Tato – architektka i wykładowczyni Uniwersytetu Harvarda. Architektka poprowadzi gościnne wykłady i spotka się ze wspólnotą akademicką oraz mieszkańcami regionu. Od 2 do 6 grudnia Belinda Tato będzie mówić o swoich projektach, a także o zaangażowaniu użytkowników w proces zmiany przestrzeni publicznych. Przed przyjazdem do Katowic 28 listopada Belinda Tato poprowadzi wykład online wprowadzający do metodologii pracy ecosistema urbano oraz prezentujący zrealizowane projekty.

Architektka definiuje swoje podejście jako miejskie projektowanie społeczne, przez które rozumie projektowanie środowisk, przestrzeni w celu poprawy samoorganizacji obywateli, interakcji społecznych w ramach społeczności oraz ich relacji ze środowiskiem.

Belinda Tato bardzo angażuje się w edukację, która jest częścią jej działalności. Naucza na różnych uniwersytetach na całym świecie (m.in. Madryt, Harvard, Bergen, Alicante, IAac, Royal Danish Academy of Fine Arts, Aarhus School of Architecture), zarówno w ramach regularnych kursów semestralnych, jak i warsztatów. Jest również profesorem nadzwyczajnym w departamencie architektury krajobrazu w Harvard University Graduate School of Design.

Podczas wykładów i seminariów prowadzonych przez Belindę Tato chcemy pokazać, w jaki sposób partycypacja może stać się sposobem na konfrontację z naszymi obawami lub wsparciem naszych intuicji w kontekście, w którym architektura, urbanistyka i inne dziedziny związane z projektowaniem stają się coraz bardziej złożone i wielowarstwowe. Partycypacja nie jest celem, lecz środkiem: potężnym narzędziem tworzącym nowe połączenia i pobudza zarówno kreatywność, jak i produkcję nowych pomysłów. Umożliwia również budowanie zbiorowego dialogu, który będzie angażował ludzi na różne sposoby, w różnych formatach i w różnym czasie. Partycypacja jest metodą umożliwiającą tworzenie bardziej demokratycznych, inkluzywnych i otwartych środowisk, redefiniujących samo pojęcie obywatelstwa. Podczas zajęć będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania: jak projektanci mogą na nowo wyobrazić sobie procesy decyzyjne oparte na uczestnictwie?, jak powinna rozwijać się partycypacja w projektowaniu w ciągle zmieniającej się rzeczywistości?, co poprawia komunikację i wzmacnia twórczy dialog?, czy projektowanie partycypacyjne może prowadzić do otwartych procesów lub rezultatów?

Metodologia pracy Belindy Tato pobudza do działania złożone i wzajemnie powiązane procesy zachodzące w mieście. Wychodząc od drobiazgowej analizy kontekstu, stara się uzupełnić strategiczną wizję rozwoju miasta o taktyczne, zorientowane na działanie podejście oraz produkcję namacalnych rezultatów i doświadczeń związanych z transformacją.

Wielokrotnie też realizowała projekty dla branży edukacyjnej, m.in. jeden z ostatnich dużych projektów to Kampus w Maladze.

grafika promująca spotkania z Belindą Tato

Harmonogram spotkań z Belindą Tato:

28 listopada, godz. 18.00–19.00

wykład online – prezentacja wybranych projektów oraz metodologii pracy ecosistema urbano. Transmisja online na youtube.com/UniwersytetSlaski

2 grudnia, godz. 11.00–12.30

seminarium specjalistyczne „Environmental awareness. City as an educational space” („Świadomość ekologiczna. Miasto jako przestrzeń edukacyjna”) w sali konferencyjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (ul Bankowa 11, Katowice)

4 grudnia, godz. 12.55–13.55

wykład specjalistyczny „Designing atmospheres for social interaction” („Projektowanie atmosfery dla interakcji społecznych”) w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, scena „Naucz się miasta”, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (Plac Sławika i Antala 1)

4 grudnia godz. 14.05–14.25

rozmowa z publicznością w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, sala wielofunkcyjna – Przystanek Nauka im. Alberta Einsteina

Podczas wizyty Belindy Tato w Katowicach odbędą się również wykłady skierowane do studentów i wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej, a także warsztat mający na celu opracowanie koncepcji zmiany przestrzeni publicznej kampusu uniwersyteckiego.

5 grudnia, godz. 9.00–10.30

wykład specjalistyczny „Participation and new technologies. How to engage with the communities for the design of the future city” („Partycypacja i nowe technologie. Jak zaangażować społeczności do projektowania miasta przyszłości”) w sali kinowej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (ul. Raciborska 50)

5 grudnia, godz. 12.45–14.15

wykład specjalistyczny „Tactical urbanism” („Urbanistyka taktyczna”) na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (aula, budynek X Wydziału Architektury, ul. Strzody 10)

6 grudnia, godz. 9.00–15.00

konsultacje indywidualne (warsztaty zamknięte)

Spotkanie z władzami i pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawicielami Konsorcjum Akademickiego Katowice Miasto Nauki, zaangażowanymi w opracowanie koncepcji zmiany przestrzeni publicznej kampusu uniwersyteckiego. W wyniku konsultacji zostaną wypracowane rekomendacje dotyczące kierunków zmiany Doliny Rawy oraz powiązań przestrzennych sieciowego centrum nauki.

logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Projekt „Ruszamy ze zmianą Rawy” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022–2024.

Wizyta Belindy Tato wpisuje się w działania podejmowane w ramach Europejskiego Miasta Nauki 2024.

return to top