Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Spotkanie przedstawicieli IROs Forum na Uniwersytecie Śląskim

15.03.2018 - 19:48, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

16 marca 2018 roku Uniwersytet Śląski gościł przedstawicieli International Relations Offices Forum (IROs Forum) – sieci biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Podczas spotkania, które odbyło się w rektoracie uczelni, poruszone zostały zagadnienia związane z rekrutacją studentów z zagranicy. Uczestników powitał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Celem IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez m.in. wymianę informacji, realizację wspólnych projektów czy promocję partnerskich szkół wyższych w kraju i za granicą. Jednostka powstała w 2007 roku na podstawie umowy międzyuczelnianej, obecnie zrzesza 20 uczelni członkowskich. Jedną z nich jest Uniwersytet Śląski.

Uczestnicy spotkania zgromadzeni w auli im. Kazimierza Lepszego

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Spotkanie w Katowicach poświęcone zostało kwestiom związanym z rekrutacją i obsługą cudzoziemców podejmujących na polskich uczelniach studia pełne i studia częściowe. Omówiono zarówno sprawy formalno-prawne, praktyczne rozwiązania, jak i zagadnienia dotyczące obsługi studentów w ramach programu Erasmus+.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk

Uczestników powitał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk
fot. Sekcja Prasowa UŚ

W spotkaniu udział wzięli eksperci z 14 polskich uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Wrocławskiej, a także Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aktualnie uczelnią przewodniczącą IROs Forum jest Uniwersytet Łódzki, a funkcję przewodniczącej Rady pełni kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Liliana Lato. W roku 2016 organizacji przewodził Uniwersytet Śląski, a pracami Rady kierowała Agata Wójcik, reprezentująca Dział Współpracy z Zagranicą UŚ.

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Szczegółowe informacje na temat IROs Forum dostępne są na stronie: www.irosforum.pl

return to top