Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Spotkanie pt. „Languages and Business”

05.05.2016 - 17:39, aktualizacja 05.05.2016 - 17:39
Redakcja: admin

12 maja 2016 roku w godz. od 9.00 do 14.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbywać się będzie spotkanie pt. „Languages and Business”, które ma na celu promocję nauki języków obcych i pokazanie, jak ważna jest ich znajomość na obecnym rynku pracy. W czasie spotkania przedstawiciele firm Capgemini i PwC przeprowadzą warsztaty, podczas których studenci poznają proces rekrutacji pracowników, przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej (w programie symulacje rozmów) oraz stworzą perfekcyjne CV.

Uczestnicy wydarzenia zapoznają się również z programem studiów II stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność język biznesu, rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, a także z Akademickim Certyfikatem Znajomości Języków Obcych, wydawanym przez Uniwersytet Śląski.

Jednym z punktów programu jest rozpoczynający się o godz. 9.00 konkurs językowy, skierowany do studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs będzie dotyczył języka: angielskiego (poziom B2), niemieckiego (B1), hiszpańskiego (B1) lub francuskiego (A2). Nagrodą, ufundowaną przez firmę Capgemini oraz PwC, będzie egzamin certyfikujący z powyższych języków organizowany przez SPNJO UŚ 21 i 23 czerwca 2016 roku, pozwalający uzyskać Akademicki Certyfikat Znajomości Języka Obcego.

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 11 maja do godz. 13.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: iwona.wojtala@us.edu.pl.

Organizatorami wydarzenia są studenci II roku filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym UŚ oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ.

return to top