Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Zadania straży gminnych i miejskich w zakresie kontroli gospodarowania odpadami”

14.09.2016 - 13:09, aktualizacja 14.09.2016 - 13:09
Redakcja: admin

W czwartek 22 września 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się sympozjum naukowo-szkoleniowe poświęcone realizacji zadań straży gminnych i miejskich w zakresie kontroli gospodarowania odpadami. Powierzenie organom samorządu terytorialnego uprawnień związanych z kontrolą legalności usuwania odpadów i rodzaju materiałów spalanych w indywidualnych kotłowniach domowych wywołało wiele problemów związanych z interpretacją obowiązujących przepisów prawnych, których egzekwowaniem zajmują się straże gminne i miejskie. Organizowane seminarium ma na celu integrację środowisk związanych z nauką, stanowieniem i egzekwowaniem prawa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie jednolitej interpretacji i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, Najwyższej Izby Kontroli, Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sympozjum odbędzie się z podziałem na trzy panele szkoleniowe poświęcone problematyce polityki władz samorządowych w zakresie ochrony środowiska, prawnych uwarunkowań przeprowadzania kontroli usuwania odpadów i emisji spalin przez indywidualnych użytkowników nieruchomości oraz ochrony praw i wolności obywatela w związku z działaniami kontrolnymi straży gminnych i miejskich. Wystąpienia poprowadzą, oprócz przedstawicieli środowiska naukowego, wybitni praktycy reprezentujący instytucje kontroli legalności, organy orzekające oraz władze samorządu województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje oraz program spotkania dostępne są na stronie Wydziału Prawa i Administracji: www.wpia.us.edu.pl

 

return to top