Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Szkolenie pt. „Ochrona własności intelektualnej w uczelni”

31.05.2022 - 09:43, aktualizacja 09.06.2022 - 09:42
Redakcja: RJ

Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ zaprasza pracowników naukowych oraz doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do udziału w szkoleniu z zakresu ochrony własności intelektualnej w uczelni, które jest realizowane w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2022 roku Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości pracowników naukowych na temat potrzeby ochrony własności intelektualnej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie zasad ubiegania się o taką ochronę. Efektem szkolenia ma być zachęcenie naukowców do podejmowania starań o obejmowanie ochroną prawną wyników swoich badań naukowych.

Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:

 • uzasadnienie potrzeby posiadania wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej pracowników naukowych – zalety, zagrożenia, przykłady z praktyki,
 • podstawowe informacje o rodzajach przedmiotów własności intelektualnej,
 • szersze omówienie definicji przedmiotów własności intelektualnej najczęściej spotykanych na uczelni – wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, know-how,
 • regulacje prawne dotyczące ochrony przedmiotów własności intelektualnej oraz zasady postępowania celem uzyskania takiej ochrony,
 • wewnętrzne uczelniane regulacje i procedury dotyczące ubieganie się o ochronę przedmiotów własności intelektualnej – na przykładzie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie poprowadzi Mariusz Grzesiczak, rzecznik patentowy UŚ.

 

Program szkolenia

 • 10.00–10.10 – przywitanie uczestników,
 • 10.10–12.10 – ochrona własności intelektualnej – zalety, zagrożenia, przykłady z praktyki,
 • 12.10–12.30 – przerwa,
 • 12.30–14.30 – zasady ochrony przedmiotów własności intelektualnej – jak zadbać o prawną ochronę wyników badań,
 • 14.30–14.45 – panel pytań, zakończenie szkolenia.

Na wydarzenie obowiązuje elektroniczna rejestracja poprzez formularz zgłoszenia.

Ewentualne pytania można kierować na adres: transfer@us.edu.pl.

return to top