Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Szkolenie „Sytuacja prawna organizacji pozarządowych w procesie aktywizacji społecznej i przeciwdziałania zmianom klimatycznym”

21.05.2024 - 13:54, aktualizacja 21.05.2024 - 13:54
Redakcja: OO

Czy sektor NGO ma moc sprawczą? Jakie prawne możliwości wywierania nacisku na organy administracji publicznej mają organizacje pozarządowe? Jak stowarzyszenia i fundacje mogą podjąć działania przeciwdziałające zmianom klimatycznym?

W poniedziałek 27 maja 2024 roku w godz. 17.30–20.40 w spinPLACE odbędzie się bezpłatne szkolenie „Sytuacja prawna organizacji pozarządowych w procesie aktywizacji społecznej i przeciwdziałania zmianom klimatycznym”. Warsztaty poprowadzi dr Łukasz Maryniak, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa w komunikacji społecznej, prawa administracyjnego i prawa własności intelektualnej.

Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

W części teoretycznej omówione zostaną podstawowe instytucje prawne związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, wątki dotyczące obowiązku władzy publicznej w przedmiocie dbania o środowisko naturalne oraz problematyka praw i wolności obywateli w zakresie publicznego wyrażania własnych poglądów i wywierania nacisków na organy władzy publicznej.

Część praktyczna zostanie natomiast poświęcona przygotowaniu i omówieniu dokumentów (pism, wniosków), jakie obywatel (lub/i organizacja pozarządowa) może składać do organów administracji publicznej lub sądu w związku z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym.

W ramach szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 • prawo do informacji i wolność słowa,
 • pojęcie i sposób ochrony dóbr osobistych w kontekście zmian klimatycznych,
 • prawo do życia w czystym środowisku,
 • prawo do zrzeszania się (tworzenia organizacji pozarządowych),
 • rola NGOs w społeczeństwie demokratycznym, ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym,
 • status prawny NGOs,
 • ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jako obowiązek organów administracji publicznej,
 • rola niezależnych i niezawisłych sądów,
 • ochrona środowiska i zmiany klimatyczne a prawo własności intelektualnej, prawo reklamy (w szczególności zjawisko greenwashingu) oraz prawo nowych technologii.

W ramach części praktycznej przygotowane i omówione zostaną następujące dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 • wniosek o udostępnienie informacji o środowisku,
 • zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego,
 • przedsądowe wezwanie do usunięcia naruszenia.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń za pomocą formularza rejestracyjnego. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie „Sytuacja prawna organizacji pozarządowych w procesie aktywizacji społecznej i przeciwdziałania zmianom klimatycznym” realizowane jest w ramach projektu AGIT „Activation of young generation in the times of climate policy backlash in Central Europe” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Obywatele, równość, prawa i wartości”.

Szczegółowe informacje znajdują się na wydarzeniu na Facebooku.

grafika promująca Szkolenie „Sytuacja prawna organizacji pozarządowych w procesie aktywizacji społecznej i przeciwdziałania zmianom klimatycznym”

return to top