Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Udział delegacji Uniwersytetu Śląskiego w forum nt. inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku

20.11.2018 - 11:32, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Na zaproszenie uczelni partnerskiej Northeastern University w Shenyang (Chiny) 22 listopada 2018 roku delegacja z Uniwersytetu Śląskiego wzięła udział w spotkaniu Shenyang Branch i forum „Integrating into One Belt and One Road, Promoting the Revitalization of Northeast China”. Wydarzenie było związane z inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku (One Belt, One Road), mającą na celu rozbudowę sieci infrastruktury łączącej Chiny, kraje Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Europy, a także stwarzającej korzystne możliwości rozwoju współpracy w zakresie projektów o charakterze infrastrukturalnym i finansowym, jednym z aspektów jest również wzmocnienie współpracy w zakresie edukacji.

Z wizytą do Chin udali się: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz dr hab. Magdalena Bąk z Wydziału Filologicznego.

...

Uczestnicy spotkania Shenyang Branch
fot. materiały prasowe Northeastern University w Shenyang

W spotkaniu dotyczącym inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku wzięli udział przedstawiciele Northeastern University, lokalnych władz oraz uczelni chińskich i zagranicznych. W programie wydarzenia przewidziano wystąpienie JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka poświęcone zapoczątkowanej w 2013 roku współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Northeastern University oraz perspektywom i możliwościom, jakie daje inicjatywa One Belt, One Road.

W trakcie spotkania zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia Shenyang Branch University Alliance „Belt and Road", którego stroną będzie również Uniwersytet Śląski.

Ponadto podczas wizyty w Northeastern University podpisano umowę w sprawie prowadzenia programu wymiany studenckiej umożliwiającego uzyskanie dyplomów magisterskich obu uczelni na kierunku filologia angielska. Koordynatorem umowy ze strony UŚ jest dr hab. Adam Wojtaszek, dyrektor Instytutu Języka Angielskiego. To już druga umowa dotycząca podwójnego dyplomu z tą uczelnią. W 2017 roku została podpisana umowa o podwójnym dyplomie na kierunku filologia: specjalność język rosyjski – program język biznesu z komunikacją kulturową. W tym roku pierwsi studenci z Shenyangu staną się absolwentami legitymującymi się podwójnym dyplomem NEU i Uniwersytetu Śląskiego.

Moment podpisania umowy

Podpisanie umowy
fot. materiały prasowe Northeastern University w Shenyang

return to top