Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich

08.05.2019 - 11:30, aktualizacja 05.11.2019 - 11:10
Redakcja: admin

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) to wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. W ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia odwiedzający mają okazję poznać szereg inicjatyw zrealizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich. Od 10 do 12 maja 2019 roku w całej Polce organizowanych jest ponad 800 tego typu wydarzeń.

10 maja dni otwarte zaplanowane zostały w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice) oraz Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów), a także na Wydziale Artystycznym UŚ (Cieszyn) i na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach (Sosnowiec).

12 maja odbędzie się natomiast piknik rodzinny w Parku Śląskim w Chorzowie, w ramach którego zaplanowano m.in. miasteczko funduszowe ze strefą innowacji, prezentacje przygotowane przez beneficjentów Funduszy Europejskich oraz pokazy naukowe.

 

Dzień otwarty Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

piątek 10 maja | godz. 10.00–14.00 | Katowice, ul. Bankowa 11a

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to nie tylko okazja do zwiedzenia pod opieką przewodnika wspólnej książnicy Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ale również udziału w specjalnie przygotowanych warsztatach i pokazach. W programie przewidziano prezentację najcenniejszych zbiorów CINiB-y, szkolenie z zakresu szybkiego pozyskiwania informacji potrzebnych w nauce, grę edukacyjną oraz zwiedzanie wystawy otwartej „Gaberbocchus Press. Niezgoda na konformizm”. Uczestnicy będą mogli się przekonać, co robią bibliotekarze w czasie, gdy nie dyżurują w wypożyczalniach i informatoriach, a także dowiedzieć się, jak funkcjonuje i jakie udogodnienia oferuje biblioteka bez barier. Dla odwiedzających CINiBA odsłoni wiele swoich zakamarków i przestrzeni, które na co dzień są dostępne tylko dla pracowników Centrum.

CINiBA – program dnia otwartego (pdf, 112 kB)

Zgłoszenia udziału w wybranych zajęciach należy kierować na adres e-mail: warsztaty@ciniba.edu.pl.

 

Dzień otwarty Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

piątek 10 maja | godz. 10.00–15.00 | Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1a

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

W tym dniu dla zwiedzających drzwi otwiera również Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, prezentując liczne laboratoria znajdujące się w budynku Centrum. Uczestnicy mogą także wziąć udział w edukacyjnej grze terenowej QR Code „Zwiedzaj kampus”. Do gry może dołączyć każdy w dowolnym momencie (w przypadku dzieci niezbędna jest opieka osoby dorosłej). Odwiedzający będą mieć ponadto możliwość zwiedzenia dwóch wystaw naukowych, prezentujących kryształy wyhodowane przez uczniów oraz prace fotograficzne docenione w konkursie „Nauka w obiektywie”.

Osoba do kontaktu: Mirosław Ziółkowski, tel. 32 349 76 17, adres e-mail: miroslaw.ziolkowski@smcebi.edu.pl.

 

Dzień otwarty kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnych na Wydziale Artystycznym

piątek 10 maja | godz. 10.00–15.00 | Cieszyn, ul. Paderewskiego 13 | Wydział Artystyczny UŚ

Zdjęcie: osoba pracująca przy komputerze (ujęcie z tyłu)

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnych to kierunek o profilu praktycznym, którego celem jest wykształcenie i przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnej działalności na szybko rozwijającym się rynku gier i rozrywki interaktywnej, w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury. Przy realizacji tego projektu współpracuje zespół nauczycieli akademickich oraz specjalistów z branży gier, poszukując najwłaściwszych form realizacji dydaktyki i praktyki.

Już 10 maja pracownie, z których na co dzień korzystają studenci, zostaną otwarte dla odwiedzających. Uczestnicy będą mieli także możliwość obejrzenia multimedialnej prezentacji „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnych”.

Opiekę nad zwiedzającymi sprawować będzie pracownik Wydziału Artystycznego. Osoba do kontaktu: dr Jarosław Korczak, adres e-mail: jaroslaw.korczak@us.edu.pl.

 

Warsztaty „LEGO – zabawa i nauka dla dzieci i dorosłych” na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

piątek 10 maja | godz. 9.00–12.00 | Sosnowiec, ul. Żytnia 12 | Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ

Zdjęcie: roboty z klocków

W ramach projektu „Młody mechatronik – przez zabawę i naukę do świadomego wyboru drogi kształcenia”, z myślą o dzieciach oraz młodzieży, przygotowano zajęcia z wykorzystaniem zestawów klocków LEGO MINDSTORM.

Czas trwania:

  • I grupa – godz. 9.00–10.30,
  • II grupa – godz. 10.30–12.00.

Maksymalna liczna osób w grupie: 10. Osoba do kontaktu: Iwona Kantorysińska, tel.  32 269 18 87, adres e-mail: iwona.kantorysinska@us.edu.pl.

Dot. projektu: „Młody mechatronik - przez zabawę i naukę do świadomego wyboru drogi kształcenia”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie Wyższym.

 

Stanowisko Uniwersytetu Śląskiego podczas Pikniku w Parku Śląskim

niedziela 12 maja | od godz. 14.00 | Chorzów

Miasteczko funduszowe ze strefą innowacji, konkursy z nagrodami, punkt informacji o Funduszach Europejskich i pokazy beneficjentów oraz koncerty, to tylko niektóre atrakcje składające się na program tegorocznego Pikniku w Parku Śląskim. Nie zabraknie także zajęć i pokazów naukowych przygotowanych przez studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki „Veritas” zabiorą odwiedzających w podróż śladem zagadek kryminalnych. Uczestnicy organizowanych przez studentów warsztatów będą mogli poczuć się, jak prawdziwi detektywi, badając ślady, jakie po sobie pozostawiamy.

Przy stanowisku UŚ będzie można także spotkać się z projektantem gier komputerowych i dowiedzieć się, jak w prosty sposób stworzyć grę oraz ją zmodyfikować. Na stoisku zaprezentowane zostaną również projekty zrealizowane przez studentów oraz członków Koła Naukowego Informatyków.

Ponadto uczestnicy pikniku będą mogli wziąć czynny udział w pokazach chemicznych związanych z polimerami i materiałami polimerowymi. Doświadczenia zilustrują właściwości fizyczne i chemiczne prezentowanych związków.

Stanowisko UŚ z pokazami naukowymi (pdf, 520 kB)

Szczegółowe informacje na temat Dni Otwartych Funduszy Europejskich i wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Śląski dostępne są także na stronach: dniotwarte.eu/UniwersytetŚląski oraz dniotwarte.eu/CINIBA.

Plakat informujący o poszczególnych dniach otwartych

return to top