Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

„Opatrzeć myślą ekrany i umysły. Ekologia uwagi w otoczeniu cyfrowym”

15.02.2022 - 13:19, aktualizacja 16.02.2022 - 13:01
Redakcja: K.St

W czwartek 17 lutego 2022 roku o godz. 18.00 rozpocznie się seminarium nt. „Opatrzeć myślą ekrany i umysły. Ekologia uwagi w otoczeniu cyfrowym”, organizowane przez Université Paris 8 (Laboratoire d’étude et de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie) i Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami Uniwersytetu Śląskiego przy wsparciu merytorycznym Państwowej Rady ds. Cyfrowości we Francji (Centre National du Numérique).

Seminarium będzie przestrzenią refleksji nad sposobami, w jakie media cyfrowe dotykają naszych zdolności psychicznych (uwaga, percepcja, wyobraźnia, refleksja, sen). Zdolności te wydają się dzisiaj zagrożone przez „ekonomię uwagi” – system, w którym tzw. technologie perswazyjne, a także używane przez nas na co dzień urządzenia cyfrowe (media społecznościowe, platformy i aplikacje) są projektowane po to, aby kaptować naszą uwagę i modelować nasze zachowania. Cel seminarium jest podwójny: lepiej opisać i wyjaśnić te mechanizmy w świetle prac z zakresu filozofii, psychoanalizy, psychologii, neuronauk, nauk kognitywnych i teorii mediów, a także wypracować alternatywy w odniesieniu do projektowania cyfrowego i rozwiązań ekonomii politycznej ery cyfrowej.

W ramach seminarium przewidziano sześć spotkań, które będą odbywały się co miesiąc: 17.03, 14.04, 12.05, 16.06 i 21.07. Seminarium ma charakter otwarty i będzie prowadzone w języku francuskim. Jest ono skierowane nie tylko do badaczy i studentów, lecz także do nauczycieli, projektantek, pracowników sektora opieki zdrowotnej, placówek opiekuńczych oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej praktyce stykają się z nowymi zaburzeniami uwagi.

Poszczególne spotkania będą nagrywane i stopniowo publikowane na kanale UŚ. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt: michal.krzykawski@us.edu.pl.

return to top