Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

V Surdokonferencja „Codzienność osób z niepełnosprawnością słuchu…”

20.05.2024 - 10:17, aktualizacja 07.06.2024 - 09:16
Redakcja: OO

7 czerwca 2024 roku na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się V Surdokonferencja „Codzienność osób z niepełnosprawnością słuchu – sztuka, kreatywność i twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością słuchu”.

Celem konferencji jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, środowiska osób głuchych, nauczycieli, akademików, przedstawicieli poradni pedagogiczno-psychologicznych, rodziców, studentów, aby pokazać, jak wygląda faktyczna codzienna rzeczywistość osób z niepełnosprawnością słuchu oraz jak ważna jest konieczność uwzględniania sztuki w codziennym życiu, działalności wychowawczej, edukacji, terapii. Umożliwiając prezentowanie osiągnięć głuchych artystów, możemy zobaczyć, jak ważne miejsce zajmuje sztuka w ich życiu i jakie ma znaczenie móc pokazywać ich świat poprzez sztukę.

Konferencja ma charakter naukowy z wątkami praktycznymi i jest organizowana cyklicznie. Jest wydarzeniem, integrującym środowiska osób słyszących, słabosłyszących i głuchych w przestrzeni akademickiej, która z założenia powinna być miejscem przyjaznym każdemu, pełnym akceptacji i wysokiej kultury wzajemnej.

W programie przewidziano wystąpienia zarówno gości z innych ośrodków naukowych w Polsce, jak również gości z zagranicy. Ważnym elementem jest prezentacja twórczości dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w Raciborzu w zakresie działań florystycznych, stolarskich, gastronomicznych.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: us.edu.pl/wydzial/wns/v-surdokonferencja.

return to top