Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

10.05.2019 - 11:30, aktualizacja 10.05.2019 - 11:30
Redakcja: admin

Platforma Otwartej Nauki we współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach oraz działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu organizują bezpłatne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM). Spotkanie, które adresowane do doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki, rozpocznie się 22 maja 2019 roku o godz. 10.00 w sali dydaktycznej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a).

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

  • jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?
  • na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?
  • czym jest plan zarządzania danymi (Data Management Plan)?
  • kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie? 
  • jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa „sui generis”, dane osobowe)?
  • na jakich licencjach udostępniane są dane badawcze?
  • jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania?
     

Program spotkania obejmuje część teoretyczną i krótkie ćwiczenia. Szkolenie odbywać będzie się w języku polskim, ale niektóre materiały wykorzystywane w czasie zajęć (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą elektroniczną – formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Program spotkania nie obejmuje zagadnień związanych z czyszczeniem i analizą danych, tworzeniem baz danych, technicznymi aspektami poszczególnych formatów plików.

return to top