Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français

Webinar dr M. Bełzy-Gajdzicy „Droga po diagnozie. Autyzm i zespół Aspergera w ujęciu rozwojowym”

08.01.2021 - 15:01, aktualizacja 11.01.2021 - 14:31
Redakcja: OO

W ramach kampanii społecznej „Świadomy UŚ. Autyzm” odbędzie się webinar dr Magdaleny Bełzy-Gajdzicy pt. „Droga po diagnozie. Autyzm i zespół Aspergera w ujęciu rozwojowym”. Wydarzenie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy. Transmisję będzie można obejrzeć na portalu Facebook oraz na uniwersyteckim kanale YouTube.

Dr Magdalena Bełza-Gajdzica – pedagog specjalny, surdopedagog, doktor nauk społecznych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Sekcji Pedagogiki Specjalnej oraz Zespołu Samokształceniowego Doktorów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział w Cieszynie, wydziałowy koordynator ds. dostępności. Od 2008 roku aktywnie związana z praktycznym wspieraniem studentów z niepełnosprawnością w ramach działań Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka badań i wielu publikacji naukowych dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności. Szczegółowy biogram znajduje się na stronie Instytutu Pedagogiki.

Kampania „Świadomy UŚ. Autyzm” realizowana jest w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. O szczegółach kampanii można przeczytać na stronie projektu.

return to top