Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Webinar pt. „Równe szanse jako standard funkcjonowania jednostki w dzisiejszym, zróżnicowanym świecie”

08.06.2021 - 09:47, aktualizacja 09.06.2021 - 14:13
Redakcja: OO

W ramach kampanii społecznej „Świadomy UŚ. Dostępność” odbędzie się webinar Marty Błońskiej pt. „Równe szanse jako standard funkcjonowania jednostki w dzisiejszym, zróżnicowanym świecie”. Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku oraz na kanale YouTube Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Webinar będzie tłumaczony na Polski Język Migowy.

Podczas spotkania zwrócimy uwagę na:

  • powstawanie stereotypów i występowanie zachowań dyskryminujących,
  • sposoby uwrażliwiania się na potrzeby drugiego człowieka oraz trudności z tym związane,
  • otwartą komunikację, która wspiera działania antydyskryminacyjne,
  • komunikację z osobami z niepełnosprawnością,
  • profilaktykę wykluczenia społecznego,
  • program równość plus.

Marta Błońska – psycholog, pedagog i trener z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w szkoleniach m.in. w obszarze rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania potrzeb zespołu i efektywnej komunikacji w różnych sytuacjach interpersonalnych.

Kampania „Świadomy UŚ. Dostępność” realizowana jest w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” (DUO) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

return to top