Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wizyta dr. Jordana Lacey’a – School of Design, RMIT Melbourne, Australia

02.11.2023 - 13:57, aktualizacja 06.11.2023 - 12:34
Redakcja: AJS

Od 8 do 19 listopada 2023 roku gościem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie dr Jordan Lacey z Uniwersytetu RMIT w Melbourne (Australia). 

W ramach projektu badawczo-dydaktycznego pt. „Analiza procesu kształcenia oraz badań naukowych i designu w kontekście odpowiedzi na potrzeby społeczne, ekologii oraz partnerów biznesowych” zaplanowano publiczne wykłady, warsztaty oraz konsultacje. Wydarzenia skierowane są do wszystkich zainteresowanych pracowników i pracowniczek naukowo-dydaktycznych oraz studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego, a także do osób z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Dr Jordan Lacey odwiedzi Uniwersytet Śląski na zaproszenie dr Małgorzaty Kądzieli oraz Zespołu Badawczego Teorii i Historii Kultury z Instytutu Nauk o Kulturze UŚ.

Jordan Lacey

Dr Jordan Lacey jest praktykiem i badaczem transdyscyplinarnym, specjalizującym się w teorii dźwięku, projektowaniu pejzaży dźwiękowych i tworzeniu publicznych, artystycznych instalacji dźwiękowych. Pracuje w School of Design na Uniwersytecie RMIT w Melbourne, gdzie prowadzi zajęcia w ramach studia projektowania spekulatywnego oraz programu badawczego dotyczącego praktyk twórczych.

W trakcie swojej kariery akademickiej dał się poznać jako innowator w zakresie kreatywnych badań nad dźwiękiem i projektowaniem miejskich krajobrazów dźwiękowych. Jego książka pt. Sonic Rupture: a practice-led approach to urban soundscape design (2016) wywarła znaczący pływ na myślenie i praktykę w dziedzinie miejskich krajobrazów. Dr J. Lacey rozwija metodologię praktyki twórczej, między innymi w ramach ekologii akustycznej, wprowadzając teorię afektu do praktyki projektowania krajobrazu dźwiękowego.

W drugiej książce pt. Urban Roar: a psychophysical approach to the design of affective environments (2022) dr J. Lacey rozwija nowe, filozoficzne podejście do praktyki artystycznej, integrując teorię afektu i badania dźwięku ze „zwrotem Jungowskim” u Deleuze’a. Książka rozwija także teorię i praktykę atmosfery oraz proponuje metody integrowania praktyki artystycznej z programami projektowymi.

Dr Jordan Lacey był laureatem dwóch znaczących grantów badawczych: stypendium podoktorskiego prorektora (2016–2018) na Uniwersytecie RMIT, w ramach którego ukończył dwa znaczące projekty finansowane przez przemysł, mające na celu rozwój nowego myślenia i praktyki w zakresie tworzenia miejsc dźwiękowych, a także australijskiej Nagrody Rady Naukowej DECRA (2019–2022), w ramach której rozwinął teorię i praktykę biofilnego projektowania dźwięku, badającego możliwości łączenia naturalnych dźwięków i roślin z instalacjami miejskimi.

Był kuratorem wystawy „Translating Ambiance” w Yarra Sculpture Gallery (2019), projekcie z udziałem 12 artystów lokalnych i zagranicznych, testujących ideę translacji doświadczeń środowisk naturalnych na przestrzenie miejskie. Prace te stały się podstawą stałej miejskiej instalacji dźwiękowej „Sonic Gathering Place” w centrum Melbourne.

Dr Jordan Lacey jest zastępcą redaktora w „Journal of Sonic Studies”, stałym recenzentem wydawnictw akademickich Routledge, Rowman i Littlefield w Bloomsbury oraz szeregu czasopism akademickich, w tym wydawanego przez Uniwersytet Śląski „Loci Communes”.

Dr Jordan Lacey z RMIT w Melbourne (Australia)

Dr Jordan Lacey z Uniwersytetu RMIT w Melbourne (Australia)

Harmonogram spotkań

Od 8 do 15 listopada 2023 r. dr Jordan Lacey będzie uczestniczyć w badaniach naukowych, zamkniętych konsultacjach oraz seminariach dla pracowników i pracowniczek oraz studentów i studentek Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

16 listopada 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się wykład otwarty dr. Jordana Lacey’ego zatytułowany „A new materialist investigation of singing bowls”. Zdaniem dr. J. Lacey’ego w drugiej połowie XX wieku rozwinęły się wątpliwe narracje dotyczące leczniczego potencjału „kwarcu” i mis tybetańskich. Podczas wykładu autor przedstawi dowody świadczące, że żadna z mis, o których mowa, nie ma ani dźwiękowych, ani duchowych korzeni. Zaprezentowany zostanie performatywny proces badawczy, aktywujący dźwiękową materialność mis, ukazujący potencjał nowomaterialistycznych podejść do ugruntowania dyskursu duchowego.

Drugi wykład zatytułowany „Sonic rupture as a tool for urban placemaking”, odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.00. „Sonic rupture …” to oparte na praktyce podejście do projektowania urbanistycznego, które przekształca jednocześnie środowiska dźwiękowe i percepcję słuchową. W kontekście australijskim zaprezentowana zostanie seria instalacji miejskich autorstwa dr. J. Lacey’ego i innych twórców, dzięki którym podejście do „pęknięcia dźwiękowego” zostanie ekstrapolowane zarówno jako teoretyczny, jak i praktyczny wkład w projektowanie.

Oba wykłady otwarte odbędą się na Wydziale Humanistycznym UŚ przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach. Aby wziąć w nich udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na oba spotkania rozpocznie się 3 listopada o godz. 20.00 i otwarta będzie do 15 listopada do godz. 13.00.

logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Projekt „Analiza procesu kształcenia oraz badań naukowych i designu w kontekście odpowiedzi na potrzeby społeczne, ekologii oraz partnerów biznesowych. Projekt we współpracy z dr. Jordanem Laceym (School of Design, RMIT Melbourne, Australia)” został sfinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022–2024.

return to top