Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wizyta prof. Derricka de Kerckhove’a z University of Toronto

17.11.2023 - 10:55, aktualizacja 29.11.2023 - 12:09
Redakcja: OO

Od 1 do 10 grudnia 2023 roku gościem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie prof. Derrick de Kerckhove z University of Toronto (Kanada).

W ramach projektu badawczo-dydaktycznego pt. „Cyfrowy umysł i konektywna inteligencja: czego możemy się dowiedzieć dzięki eksperymentom z zakresu sztuki nowych mediów” zaplanowano publiczne wykłady, panele dyskusyjne, seminaria oraz konsultacje. Wydarzenia skierowane są do całej wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych i regionu, do pracowników instytucji kultury, w tym Muzeum Śląskiego i otwartej publiczności.

Prof. Derrick de Kerckhove odwiedzi Uniwersytet Śląski na zaproszenie dr hab. Anny Maj z Instytutu Nauk o Kulturze UŚ oraz Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

Prof. Derrick de Kerckhove

Prof. Derrick de Kerckhove jest jednym z najbardziej znaczących badaczy na świecie w dziedzinie nowych mediów, relacji społeczeństwa, kultury i technologii (STS), wieloletnim dyrektorem McLuhan Center for Culture and Technology założonego przez Marshalla McLuhana na University of Toronto. Współpracował z wieloma uniwersytetami w Kanadzie, Francji, we Włoszech, z Biblioteką Kongresu USA i instytucjami kultury w wielu krajach, z instytucjami gospodarczymi o charakterze i znaczeniu globalnym (jest m.in. członkiem World Economic Forum z Davos, członkiem Klubu Rzymskiego, uhonorowano go Papamarkou Chair in Technology and Education w Bibliotece Kongresu USA). Jest autorem wielu znaczących książek i artykułów o tematyce medialnej, tłumaczonych na wiele języków, a także beneficjentem grantów z zakresu rozwoju mediów elektronicznych. Uhonorowano go wieloma wyróżnieniami i nagrodami naukowymi o charakterze krajowym i międzynarodowym, m.in. we Francji, Włoszech, Brazylii i Argentynie.

Prof. Derrick de Kerckhove urodził się w Belgii w 1944 roku, od 1967 roku jest obywatelem Kanady. Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Toronto w 1974 roku i tytuł doktora podyplomowego z socjologii sztuki na Uniwersytecie w Tours w 1979 roku. W latach 1967–2012 pracował w Uniwersytecie w Toronto, od 1968 roku związany był z Centrum Kultury i Technologii Marshalla McLuhana, przez dekadę współpracował z Marshallem McLuhanem jako jego asystent, tłumacz i współautor. W latach 1983–2008 był dyrektorem McLuhan Program in Culture and Technology. Obecnie jest emerytowanym profesorem na Wydziale Języka Francuskiego.

Kilka z jego kilkunastu książek zostało opublikowanych w wielu językach, w tym: Brainframes: Technology, Mind and Business (1991), The Skin of Culture (1995), Connected Intelligence (1997) i Architecture of Intelligence (2001). Jego najnowsza książka The Quantum Ecology, napisana we współpracy ze Stefano Calzatim, jest przygotowywana do druku w MIT Press w Bostonie. Przez 25 lat kierowania Programem McLuhana włączał artystów zajmujących się sztuką i nowymi technologiami do programu oraz do swoich badań nad przemianami kultury. W latach 2004–2014 był profesorem na wydziale socjologii na Università Federico II w Neapolu, nadal jest profesorem w Szkole Projektowania Politechniki w Mediolanie oraz dyrektorem ds. badań w Interdyscyplinarnym Instytucie Internetu na Uniwersytecie Otwartym Katalonii w Barcelonie. Mieszka w Rzymie, gdzie jest dyrektorem naukowym miesięcznika „Media Duemila” i „Osservatorio Tuttimedia”.

prof. Derrick de Kerckhove z University of Toronto

Harmonogram spotkań

Od 1 grudnia do 10 grudnia 2023 roku prof. Derrick de Kerckhove będzie uczestniczyć w badaniach naukowych, zamkniętych konsultacjach oraz seminariach dla pracowników i pracowniczek oraz studentów i studentek Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych i Muzeum Śląskiego.

Od 1 do 4 grudnia 2023 roku naukowiec weźmie udział w I Międzynarodowym Sympozjum Naukowym: „Perspektywy Nowych Mediów: sztuka – design – nauka – technologia. Wydarzenie organizowane jest we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i Muzeum Śląskim jako wydarzenie zapowiadające obchody Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Jest to międzynarodowe przedsięwzięcie naukowe, artystyczne i popularyzacyjne, do którego zaproszeni zostali uznani eksperci, badacze nowych mediów oraz artyści sztuki nowych mediów, zarówno zagraniczni, jak i polscy, reprezentujący różne ośrodki naukowe i artystyczne. Koordynatorami projektu są pracownicy Instytutu Nauk o Kulturze WH UŚ (dr hab. Anna Maj), Pracowni Działań Multimedialnych Katedry Nowych Mediów ASP (prof. Marian Oslislo, dr hab. Ksawery Kaliski) oraz Muzeum Śląskiego (dr Karol Makles). Wydarzenie zaplanowane zostało jako cykliczne, kolejna edycja zostanie zrealizowana w roku 2024 w ramach Europejskiego Miasta Nauki. Istotą pomysłu jest połączenie działań naukowych i artystycznych z zakresu sztuki nowych mediów z edukacją akademicką oraz popularyzacją nauki i sztuki w przestrzeni miasta, w różnych lokalizacjach Strefy Kultury i Strefy Nauki.

Prof. Derrick de Kerckhove będzie gościem specjalnym tegorocznej edycji wydarzenia. Wygłosi wykłady otwarte na temat rozwoju eksperymentów technologicznych w obszarze sztuki mediów, rozwoju sztucznej inteligencji w kontekście sztuki i przemian percepcyjnych, a także na temat inteligencji konektywnej, sztucznej inteligencji i koncepcji Szkoły z Toronto. Profesor weźmie udział w panelach dyskusyjnych oraz spotkaniach ze wspólnotą akademicką regionu oraz publicznością. Wydarzenie obejmuje sesje konferencyjne, panele dyskusyjne, wykłady i działania artystyczne (performance, pokazy, koncerty) oraz zamknięte spotkania robocze.

Wykłady otwarte odbędą się w różnych lokalizacjach:

  • 1 grudnia o godz. 12.45 w Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1;
  • 2 grudnia o godz. 12.30 na ASP w Katowicach, ul. Raciborska 50;
  • 4 grudnia o godz. 9.45 na Wydziale Humanistycznym UŚ, ul. Uniwersytecka 4 w Katowicach.

Na ostatni z wykładów prowadzimy zapisy, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Rejestracja na spotkanie rozpocznie się 17 listopada o godz. 20.00 i otwarta będzie do 30 listopada do godz. 20.00.

  • 9 grudnia o godz. 15.50 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, rozmowa z udziałem prof. Derricka de Kerckhove’a i dr hab. Anny Maj w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Projekt „Cyfrowy umysł i konektywna inteligencja: czego możemy się dowiedzieć dzięki eksperymentom z zakresu sztuki nowych mediów”. Projekt we współpracy z prof. Derrickiem de Kerckhovem (University of Toronto, Kanada)” został sfinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022–2024.

return to top