Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wykład nt. „Atak propagandowy w języku wroga – kilka słów o górnośląskich gadzinówkach”

28.02.2019 - 10:20, aktualizacja 28.02.2019 - 10:20
Redakcja: admin

Od listopada 2018 roku do marca 2019 roku w Bibliotece Niemieckiej w Katowicach (ul. Bankowa 14) odbywają się  wykłady poświęcone kulturze i literaturze niemieckiej oraz historii Niemiec.

Najbliższe spotkanie zaplanowane zostało na 28 lutego 2019 r. na godz. 17.30. Prelekcję pt. „Atak propagandowy w języku wroga – kilka słów o górnośląskich gadzinówkach” wygłosi dr Tobiasz Janikowski – germanista i kulturoznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autor wydanej w Berlinie monografii „Die blutende Grenze. Literatur und Publizistik zur oberschlesischen Teilung” (1922). Do jego zainteresowań badawczych należą: fenomen kulturowy polsko-niemieckiego pogranicza, problem tożsamości i identyfikacji zbiorowej mieszkańców obszarów wieloetnicznych, oddziaływanie interferencji kulturowej, wpływ mediów cyfrowych na przemiany społeczne i kulturowe.

Wykład poświęcony zostanie okresowi powstań i plebiscytu (1919–1921), a także czosowi bezpośrednio po włączeniu wschodniej części Górnego Śląska do Polski (1922), który cechowało znaczące ożywienie społeczno-polityczne. Atmosfera swoistego ideologicznego wrzenia odzwierciedlała się w powstawaniu licznych tytułów prasowych oraz stałym powiększaniu nakładów gazet i czasopism już istniejących. Pośród licznych przykładów prasy codziennej, periodyków i pism ulotnych nie sposób nie zauważyć tzw. gadzinówek, a zatem organów prasowych powstających na polityczne zamówienie, z reguły finansowanych przez stronnictwa i organizacje, które za pomocą różnego rodzaju strategii socjotechnicznych starały się przekonywać publiczność czytelniczą do swoich racji. Dodatkową cechą wyróżniającą górnośląską prasę gadzinową – co umotywowane było niewątpliwie zamiarem zmylenia czytelników – stało się wydawane jej w języku adwersarzy i wrogów politycznych.

 

return to top