Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

10.05.2019 - 17:48, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Kilkanaście głównych obszarów tematycznych oraz ponad sto debat, sesji, spotkań i wydarzeń składa się na program tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który rozpocznie się 13 maja 2019 roku w Katowicach. Wśród głównych zagadnień tegorocznej debaty znajdą się takie tematy, jak: rola młodych ludzi w przekształcaniu Europy i przyszłość Unii Europejskiej, cyfryzacja, robotyzacja, automatyzacja i ich wpływ na rozwój przemysłu, zrównoważony rozwój czy międzynarodowa współpraca gospodarcza.

Największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej corocznie gromadzi liczne grono uczestników, w ubiegłorocznej edycji udział wzięło ponad 11,5 tys. osób. Wśród gości znajdują się przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie rządów różnych państw, prezesi największych korporacji, twórcy wizjonerskich start-upów, reprezentanci świata nauki i biznesu.

Dr Jarosław Gowin – wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego

Jedna z kongresowych sesji dotyczyła reformy szkolnictwa wyższego
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Jednym z prelegentów w debacie poświęconej tematyce reformy szkolnictwa wyższego będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dyskusję, dotyczącą zarówno założeń reformy, kwestii autonomii uczelni, jak i parametryzacji, poprzedzi wystąpienie dr. Jarosława Gowina – wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele MNiSW, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii WSB oraz Parlamentu Studentów RP.

Uczestnicy debaty dotyczącej reformy szkolnictwa wyższego

Na sali zasiadał m.in. prof. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016    Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka

Uczestnicy spotkania poświęconego zmianom w szkolnictwie wyższym
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Uczestnikiem debaty dotyczącej metropolii będzie z kolei dr hab. Robert Pyka – przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Panel z udziałem przedstawicieli administracji publicznej będzie okazją do rozmów na temat m.in. efektywnej współpracy w ramach metropolii, komunikacji publicznej i platformy danych. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali: przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wojewoda śląski, poseł i minister transportu w latach 2006–2007, a także prezydenci Katowic, Rudy Śląskiej oraz wiceprezydent Gdańska.

Zmianom w funkcjonowaniu samorządów na przestrzeni ostatnich lat poświęcona zostanie sesja „Powiaty i województwa – 20 lat minęło”, w której uczestniczyć będzie dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych UŚ. Dyskusję z udziałem m.in. przewodniczącego sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, prezydentów miast oraz wicemarszałka województwa podkarpackiego, poprzedzi wystąpienie prof. Jerzego Buzka – posła do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego PE w latach 2009–2012 i prezesa Rady Ministrów w latach 1997–2001.

„Partycypacja społeczna. Samorząd pod czy poza kontrolą mieszkańców?” to temat sesji, w której prelegentem będzie dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka – zastępca dyrektora ds. kształcenia Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, miejskich ruchów i ich wpływu na rozwój miast, dialogu i roli nowych mediów w kontroli społecznej.

Europejski Kongres Gospodarczy potrwa do 15 maja, a kongresowe debaty odbywać się będą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Hali Widowisko-Sportowej Spodek w Katowicach.

return to top