Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

XX międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rusycystyka i współczesność”

22.09.2017 - 17:02, aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

Od 27 do 29 września 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie XX międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rusycystyka i współczesność” („Rusistika i sovremennost”), której organizatorem jest Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie wspiera Fundacja „Russkij mir”.

„Rusycystyka i współczesność” to mająca wieloletnią tradycję konferencja naukowa organizowana pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury (МАПРЯЛ). XX jubileuszowe spotkanie rusycystów z Europy i Azji po raz pierwszy zaplanowano w murach Uniwersytetu Śląskiego. Współorganizatorami konferencji są: Katedra Komunikacji Międzykulturowej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena w Sankt Petersburgu (Rosja), Katedra Filologii Rosyjskiej Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego im. L.N. Gumilowa w Astanie (Kazachstan), Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze (Łotwa), Katedra Języka Rosyjskiego i Katedra Literatury Światowej Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I.I. Miecznikowa (Ukraina), Katedra Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska).

Tegoroczne spotkanie zostanie poświęcone współczesnym rusycystycznym badaniom językoznawczym, literaturoznawczym oraz przekładoznawczym. Uczestnicy, wśród których znajdą się badacze z Polski, Rosji, Azerbejdżanu, Austrii, Ukrainy, Łotwy, Kazachstanu, Gruzji, Serbii, Francji, Indonezji, Czech oraz Włoch, podejmą dyskusję m.in. nad związkami kultury rosyjskiej z kontekstem społeczno-politycznym współczesności, nad pojęciem tożsamości i mentalności rosyjskiej czy procesem komunikacji międzykulturowej. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się także te dotyczące nauczania języka specjalistycznego czy miejsca nowych technologii w procesie nauczania języka rosyjskiego. Spotkanie międzynarodowego grona rusycystów stanie się ponadto okazją do wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka rosyjskiego jako obcego.

Partnerem strategicznym konferencji jest Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód (również partner strategiczny Uniwersytetu Śląskiego). Konferencję wspierają także Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Urząd Miasta Kraków — Wydział Promocji i Turystyki, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki w Warszawie,* Firma Langland oraz Pirozhok Studio.

Program konferencji (pdf)

Plakat promujący konferencję, zawierający najważniejsze informacje nt. wydarzenia: datę, miejsce, nazwy i logo organizatorów i nazwę konferencji

 

return to top