Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

XXIX letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie

12.07.2019 - 15:53, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Od 1 do 29 sierpnia 2019 roku w Cieszynie odbywać się będzie XXIX letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Letnie kursy w Cieszynie odbywają się nieprzerwanie od prawie trzydziestu lat, a z roku na rok uczestniczy w nich coraz liczniejsza grupa osób zainteresowanych poznawaniem języka polskiego, podziwianiem piękna polskiej kultury, bogactwem literatury i historią naszego kraju.

Uroczysta inauguracja letniej szkoły odbędzie się 1 sierpnia o godzinie 12.30 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (plac Teatralny 1). Wezmą w niej udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego, władz miasta Cieszyna, powiatu cieszyńskiego i województwa śląskiego, reprezentanci organizacji kulturalnych, instytucji pożytku publicznego, służb mundurowych oraz zaproszeni goście. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jolanta Tambor –  dyrektor Szkoły. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Kita –  przewodnicząca Rady Naukowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

W tegorocznym kursie weźmie udział prawie 250 osób z 35 krajów świata, wśród których znajdują się stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Senatu RP oraz studenci uczelni partnerskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (z Chin, Singapuru, Indonezji, Japonii, Niemiec, Francji, Macedonii i wielu innych krajów świata).

Gwarancją sukcesu jest wytrwałość, dlatego też studenci przez cały miesiąc będą uczyć się mówienia, słuchania, pisania i rozumienia po polsku. W procesie tym wspierać ich będą lektorzy Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, wykładowcy, pracownicy i współpracownicy różnych wydziałów naszej uczelni oraz innych śląskich i polskich uniwersytetów (w bogatym programie wykładów i seminariów każdy znajdzie coś dla siebie, zaproponowane tematy poruszają bowiem zagadnienia z języka polskiego, jego historycznego rozwoju i aktualnych przemian, historii dawnej i najnowszej, literatury, filmu, teatru, nauk ścisłych czy sportu), a także praktykanci i wolontariusze. Dopełnieniem porannych i popołudniowych zajęć będzie wieczorny program kulturowy, w czasie którego uczestnicy w aktywny sposób poznają tradycje, zwyczaje i obrzędy kultywowane w naszym kraju, wezmą udział w wielu pokazach, występach (m.in. koncert zespołu Karlik, koncert pieśni Stanisława Moniuszki), w wieczorze regionalnym, biesiadzie śląskiej oraz spotkaniach z reprezentantami świata nauki, sztuki, polityki.

Grupa studentów zagranicznych z flagami

fot. Roman Łuszczka  

W dni wolne od nauki zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne, które stanowić będą integralną część programu realioznawczego. W tym roku będą to m.in. wycieczki szlakiem Beskidu Śląskiego, wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau, w siedzibie polskich królów na Wawelu, a także wyjazd szlakiem powstań śląskich, zwiedzanie kopalń śląskich i czas wolny w nowoczesnym centrum Katowic.

Punktem kulminacyjnym letniej szkoły jest 15 sierpnia, wówczas odbędą się 22. Sprawdzian z polskiego (godzina 10.30, Centrum Konferencyjne UŚ w Cieszynie) oraz Wieczór Narodów (godzina 14.30, międzynarodowy przemarsz przez miasto i potem występy na rynku w Cieszynie). Cudzoziemcy uczestniczący w letniej szkole, a także goście z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich zmierzą się z tekstem dyktanda, którego autorami są dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ oraz dr Małgorzata Smereczniak z SJiKP. Zwycięzca otrzyma tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego oraz możliwość bezpłatnego udziału w przyszłorocznej, XXX letniej szkole w Cieszynie, zaś wszyscy uczestnicy – książki, słowniki i pomoce dydaktyczne sponsorowane przez czołowe polskie wydawnictwa i w ramach programu Promocja Języka Polskiego ufundowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W czasie Wieczoru Narodów studenci zaprezentują zgromadzonej na cieszyńskim rynku publiczności swe kraje. W tym dniu najpełniej wybrzmi hasło miasta: „Cieszymy się w Cieszynie!”. Niemal 250 osób z 35 krajów zaśpiewa, zatańczy, zaprezentuje stroje narodowe, nauczy zgromadzonych gości liczyć, witać się, przedstawiać w swych rodzimych językach, nie zabraknie także degustacji dań narodowych oraz wspólnych zdjęć. Zgodnie z tradycją spotkanie rozpocznie polonez zatańczony wspólnie z włodarzami miasta oraz mieszkańcami miasta na granicy.

Letnia szkoła w Cieszynie – dzięki wieloletnim staraniom jej twórców, wykładowców, pracowników i współpracy instytucji z różnych sektorów – zyskała sobie miano jednego z najlepszych kursów przeznaczonych dla obcokrajowców. Tworzą go wspólnie ludzie zaangażowani, pełni pasji, a zarazem posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami wielonarodowościowymi i wielojęzycznymi. Jednak za sprzyjającą nauce atmosferę odpowiadają tak organizatorzy, jak i sami studenci, którzy stają się motorem napędowym całego przedsięwzięcia, wkładając w poznawanie naszego języka wiele serca, a wszystko to po to, by zrozumieć Polskę i Polaków.

return to top