Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

XXVI Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska

03.09.2018 - 11:35, aktualizacja 03.09.2018 - 11:35
Redakcja: admin

Od 4 do 6 września 2018 roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie uczestników XXVI Ogólnopolskiej Akademickiej Konferencji Metodycznej Ochrona Środowiska. Coroczne spotkanie specjalistów reprezentujących różne obszary nauki i krajowe ośrodki naukowe, będzie stanowić okazję do zaprezentowania osiągnięć oraz wymiany doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące: sposobu ukierunkowywania metody identyfikacji stanu środowiska i jego poprawy, kształcenia specjalistów w tym zakresie oraz stworzenia perspektyw rozwoju ochrony środowiska jako dyscypliny naukowej w świetle tzw. ustawy 2.0.

W ramach konferencji przewidziano sesję studencką, podczas której młodzi naukowcy zaprezentują wyniki projektów realizowanych w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych oraz pracy zespołów studenckich finansowanych w ramach programu PO WER – projekt NEW (WBiOŚ), jak również rezultaty badań znajdujących zastosowanie w praktyce.

Program konferencji dostępny jest na stronie: www.kos.us.edu.pl.

return to top