Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

XXXI edycja konferencji pt. „Przyswajanie Języka Drugiego/Obcego”

06.05.2019 - 14:33, aktualizacja 06.05.2019 - 14:33
Redakcja: admin

Konferencje z cyklu „Przyswajanie Języka Drugiego/Obcego” („International Conference on Foreign/Second language Acquisition”), które organizowane są przez Instytut Języka Angielskiego UŚ, zostały zapoczątkowane w latach 80-tych XX wieku przez prof. zw. dr. hab. Janusza Arabskiego i poświęcone były szeroko rozumianym zagadnieniom skoncentrowanym zarówno na przyswajaniu języków w obrębie różnych podsystemów językowych czy rozwijaniu umiejętności, jak również na indywidualnych różnicach w przyswajaniu języka, aspektach afektywnych. W ostatnich latach tematyka poszczególnych edycji silnie nacechowana jest elementami kulturowymi i ich rolą w przyswajaniu języka. Ubiegłoroczna jubileuszowa konferencja poświęcona została zagadnieniom tożsamości w kontekście dwu- i wielojęzyczności, z kolei tytuł najbliższej, która odbywać się będzie od 16 do 18 maja 2019 roku w Szczyrku brzmi: „Od code-switching (przełączanie kodu) do translanguaging” („From code-switching to translanguaging”).

Spotkanie poświęcone zostanie bardzo szeroko dyskutowanej przez naukowców w związku z wszechobecną wielojęzycznością, migracją i globalizacją życia problematyce. Terminy code-switching, czyli zmiana kodu jezykowego i translanguaging oznaczają zamienne używanie języka w różnych kontekstach interakcji werbalnej świadomie bądź nie, realizując różnorodne cele komunikacyjne. Odnoszą się one zarówno do sytuacji interakcji naturalnej, jak i klasowej, w której przypadku nauczyciel wymiennie używa danego języka (pierwszego lub obcego) dla osiągnięcia określonych zamierzeń, staje się więc strategią dydaktyczną.

W programie wydarzenia  zaplanowano m.in. warsztaty przeznaczone dla doktorantów kształcących się w zakresie językoznawstwa stosowanego, a także spotkanie i szkolenia, w których udział wezmą redaktorzy prestiżowych periodyków naukowych. Konferencja od lat cieszy się ogromną popularnością i gromadzi zarówno najznamienitszych naukowców z kraju i z zagranicy, jak też młodych naukowców. W roku 2019 potwierdzili swój udział w charakterze Key-note Speakers następujący profesorowie z zagranicy:

  • prof. Adrian Blackledge (University of  Stirling, Wielka Brytania),
  • prof. Angela Creese (University of  Stirling, Wielka Brytania),
  • prof. David Lasagabaster (University of  the Basque Country, Hiszpania),
  • prof. Simone Pfeninnger (University of Salzburg, Austria),
  • prof. David Singleton (University of Pannonia, Vészprem, Węgry/Trinity College, Dublin, Irlandia),
  • prof. Eva Vetter (University of Vienna, Austria).

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie: www.icfsla.us.edu.pl.

return to top