Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

XXXV Konferencja Embriologiczna

19.03.2024 - 09:11, aktualizacja 22.03.2024 - 14:14
Redakcja: OO

Zespół Histologii i Embriologii Zwierząt Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska UŚ po raz kolejny organizuje cykliczne wydarzenie, jakim jest Konferencja Embriologiczna – Rośliny, Zwierzęta, Człowiek, która odbędzie się w maju 2024 roku. Wydarzenie to, organizowane co dwa lata, stanowi forum naukowych spotkań polskich embriologów. Tematyka XXXV Konferencji Embriologicznej, jak i poprzednich, obejmuje szeroko rozumianą embriologię – od klasycznej, opisowej, przez eksperymentalną, do molekularnej. Na konferencjach z tego cyklu przedstawiane są doniesienia dotyczące różnych aspektów embriogenezy roślin, gametogenezy oraz anatomii rozwojowej i morfogenezy zwierząt i człowieka.

Udział w jubileuszowej, XXXV Konferencji Embriologicznej będzie doskonałą okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań naukowych, wymiany doświadczeń oraz poznania nowych metod i technik badawczych wykorzystywanych w naukach biologicznych. Obecność na konferencji sprzyjać będzie także ożywieniu dotychczasowych i nawiązaniu nowych kontaktów między embriologami z różnych ośrodków badawczych w kraju. Będzie to również dobra okazja do zaprezentowania przez studentów i doktorantów wyników badań oraz przedyskutowania ich z ekspertami. W związku z objęciem przez miasto Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 będziemy promować miasto, województwo śląskie oraz Uniwersytet Śląski jako dbające o tworzenie klimatu przyjaznego nauce i edukacji.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: konferencjaembriologiczna2024.us.edu.pl.

Wydarzenie realizowane jest w paśmie Miasto-Region-Akademia w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego – Współorganizatora Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

plakat promujący XXXV Konferencję Embriologiczną

return to top