Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

16. Szczyt Cyfrowy ONZ – Internet Governance Forum 2021

09.08.2021 - 08:40, aktualizacja 03.12.2021 - 12:42
Redakcja: OO

Od 6 do 10 grudnia 2021 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (plac Sławika i Antalla 1) odbywać się będzie 16. Szczyt Cyfrowy ONZ – Internet Governance Forum 2021. To jedna z największych międzynarodowych konferencji poświęconych tematyce zarządzania internetem. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem tego wydarzenia. Hasło tegorocznego spotkania to „Internet United”, czyli otwarty, wolny i niepodzielony internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

W szczycie wezmą udział sekretarz generalny ONZ António Guterres, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, kilkudziesięciu ministrów cyfryzacji z całego świata, przedstawiciele biznesu z różnych kontynentów, a także działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Podczas spotkania zapadną najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości internetu.

Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Inicjatywy UŚ w ramach szczytu ONZ

W trakcie szczytu zaplanowano m.in. premierę monografii pt. „Internet and New Technologies Law. Perspectivies and Challenges”, podpisana zostanie także umowa dotycząca utworzenia Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Podczas wydarzenia będzie można także odwiedzić stoisko Uniwersytetu Śląskiego, dostępne przez cały tydzień trwania szczytu od 6 do 10 grudnia dla wszystkich zarejestrowanych uczestników. Stoisko będzie znajdować się w holu górnym Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Publikacja pt. „Internet and New Technologies Law. Perspectives and Challenges” jest efektem projektu naukowego pod taką samą nazwą, kierowanego przez dr. hab. Dariusza Szostka, prof. UŚ oraz prof. Mariusza Załuckiego. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach działań Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, której Uniwersytet Śląski jest członkiem. Publikacja została  wydana nakładem  prestiżowego niemieckiego wydawnictwa NOMOS i będzie rozdawana wszystkim uczestnikom Szczytu Cyfrowego ONZ.

W monografii badacze z pięciu kontynentów (Australii, Azji, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej oraz Europy) wskazują na zagrożenia przyszłości internetu i proponują rekomendacje dla działań ONZ. W gronie naukowców znalazło się wielu pracowników z Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, dr hab. Monika Jagielska prof. UŚ, dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, dr Gabriela Bar oraz mgr Magdalena Stryja. Podczas szczytu 6 grudnia 2021 roku o godz. 16.30 odbędzie się panel dyskusyjny na ten temat.

Cztery ośrodki naukowe nawiążą współpracę w celu powołania Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Nowatorska jednostka będzie łączyć naukę oraz dydaktykę: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej oraz Państwowego Instytutu NASK.

Zakres współpracy naukowej (wspólne projekty badawcze) oraz dydaktycznej (studia podyplomowe, a z czasem także wykłady dla studentów) obejmie takie zagadnienia, jak: cyberbezpieczeństwo, LegalTech, FintTech, Digital Economy, AI (sztuczna inteligencja), blockchain, identyfikacja elektroniczna. Dzięki temu zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ poświęcone np. aspektom prawnym AI będą mogły być wzbogacone wykładami naukowców z Politechniki Śląskiej na temat ujęcia technologicznego AI oraz prelekcjami specjalistów z NASK w zakresie certyfikacji AI i jego wykorzystania w przeciwdziałaniu atakom w cyberprzestrzeni.

Centrum zamierza także działać na rzecz wprowadzania nowych technologii na uczelniach oraz uczyć studentów korzystania z nich. Studenci Wydziału Prawa i Administracji będą mogli rozwijać się w zakresie kodowania umów w smart contract, poznają także zagadnienia związane z zagrożeniami uzależnienia od internetu. Studenci Politechniki natomiast będą mogli zapoznać się z prawnymi aspektami dotyczącymi technologii i ograniczeń z tym związanych, a także dowiedzieć się, jak aplikacje mogą wpływać negatywnie na dzieci.

Działalność Centrum będzie opierać się na doświadczeniu profesjonalistów na rynku, niekoniecznie naukowców. Edukacja zostanie wzbogacona o aspekty praktyczne i ujęcie biznesowe.

Nowo utworzona jednostka połączy interdyscyplinarną naukę, technologię, środowisko akademickie oraz biznes. Centrum ma być dostępne dla wszystkich studentów równocześnie, w związku z tym swoją działalność wiąże głównie z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni.

Umowa zostanie podpisana 6 grudnia 2021 roku o godz. 16.30 podczas Szczytu Cyfrowego ONZ. Dokument będą sygnować: rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor PŚ prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor UE prof. dr hab. Celina Olszak oraz dyrektor NASK Wojciech Pawlak.

grafika promująca Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021

Grafika promująca Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021

Program

W programie fazy głównej Szczytu Cyfrowego (7–10 grudnia) oraz tzw. dnia zero (6 grudnia) znalazło się łącznie ponad 300 różnych aktywności, a wśród nich warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, sesje grupowe i networkingowe, sesje wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych oraz sesja parlamentarna.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział również w warsztatach przygotowanych przez osoby ze wszystkich stron świata. Poświęcone będą m.in. ochronie dzieci w internecie, zrównoważonej konsumpcji w ramach e-commerce, cyfrowym prawom i obowiązkom czy wolności słowa w internecie (pełna lista warsztatów).

Program dostępny jest na stronie wydarzenia i jest aktualizowany na bieżąco.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie: www.intgovforum.org, a następnie potwierdzić zgłoszenie poprzez kliknięcie w link przesłany na podany w formularz e-mail. Rejestracja jest darmowa.

Projekt „Youth Summit”

W ramach Szczytu Cyfrowego organizowany jest projekt „Youth Summit”, organizowany przez Youth IGF Poland, skierowany do osób w wieku 18–30 lat. Jego celem jest stworzenie młodym ludziom przestrzeni do aktywnego uczestnictwa w procesie zarządzania internetem poprzez udział w wielostronnym dialogu pomiędzy przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i środowisk akademickich na temat takich dziedzin, jak cyberbezpieczeństwo, włączenie cyfrowe czy zrównoważony rozwój cyfrowy.

Tematem tegorocznego projektu będzie policy-making i związane z nim umiejętności docierania do różnych grup interesów.

Aktualnie w projekcie „Youth Summit” bierze udział 81 wytypowanych osób, podzielonych pomiędzy dedykowane grupy robocze. Uczestnicy reprezentują różne grupy, takie jak administracja rządowa, sektor prywatny, społeczeństwo informacyjne i społeczność techniczna, a także pochodzą z różnych stron świata: Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki, Ameryki Północnej, Azji oraz Europy.

Youth IGF Poland to inicjatywa stworzona w 2020 roku we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Jest to otwarte forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat zarządzania internetem na arenie krajowej i międzynarodowej, które działa przy ONZ.

Zaproszenie

zaproszenie (dostępne także w pdf)

Zaproszenie

return to top