Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Zajęcia dodatkowe poświęcone kulturze i literaturze Wikingów

13.10.2021 - 10:14, aktualizacja 13.10.2021 - 11:36
Redakcja: OO

Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje dla wszystkich zainteresowanych dodatkowe zajęcia poświęcone kulturze i literaturze staronordyckiej (czasom Wikingów), które w semestrze zimowym 2021/2022 będzie prowadził doktorant Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku i Uniwersytetu w Strasbourgu mgr Jules Piet.

Zajęcia pt. „The sagas of the Vikings: an introduction to Old Norse Literature” („Sagi Wikingów: wprowadzenie do literatury staronordyckiej”) będą odbywały się w języku angielskim we wtorki w godz. 17.15–18.30 w Instytucie Historii UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11, sala 137). Pierwsze spotkanie zaplanowano na 19 października 2021.

Opis zajęć

Cykl zajęć poświęcony jest przeglądowi literatury staronordyckiej z uwzględnieniem jej głównych gatunków: sag, poezji eddyckiej, poezji skaldycznej, kazań itp. Główny nacisk położony zostanie na sagi i Eddę Snorriego, ponieważ pozwolą one również na omówienie obecnych w nich fragmentów poezji i poematów. Spośród sag islandzkich bardziej szczegółowo omówione zostaną saga o Njalu, saga o Hen-Thorirze i saga o Egilu, które stanowić będą podstawę do dyskusji zarówno na temat literatury staronordyckiej, jak i społeczeństw średniowiecznej Europy Północnej.

return to top