Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zasłużony dla miasta Katowic

10.09.2018 - 12:29, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Uniwersytet Śląski, który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia oraz działalności naukowej i dydaktycznej, a także pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Katowice”. Wręczenie aktu przyznania tytułu odbyło się 11 września 2018 roku podczas LIX sesji Rady Miasta Katowic.

Ze strony uczelni w uroczystym posiedzeniu udział wzięli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, a także kanclerz uczelni dr Agnieszka Skołucka.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prezydent Katowic oraz przewodnicząca Rady Miasta Katowic

fot. Sekcja Prasowa UŚ

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Katowice” nadawany jest podmiotom, które swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturowego oraz społecznego rozwoju i promocji miasta, i które przez swoje czyny oraz osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie. Doceniając dorobek Uniwersytetu Śląskiego, z wnioskiem o przyznanie tytułu honorowego wystąpiła przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną Rady Miasta Katowic oraz prezydenta miasta.

Od lewej: prezydent Katowic dr Marcin Krupa, prorektor UŚ dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk oraz przewodnicząca Rady Miasta Katowic Krystyna Siejna

fot. Sekcja Prasowa UŚ

Akt nadania honorowego tytułu z rąk prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy oraz przewodniczącej Rady Miasta Krystyny Siejnej odebrał JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk. Porządek obrad uroczystej sesji obejmował także przyznanie ks. prałatowi Władysławowi Basiście oraz Stanisławowi Płatkowi tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”.

LIX uroczysta sesja Rady Miasta Katowic odbyła się w Pałacu Goldsteinów.

 

return to top