Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zasłużony dla miasta Sosnowca

26.09.2018 - 16:47, aktualizacja 26.09.2018 - 16:47
Redakcja: admin

Uniwersytet Śląski zostanie uhonorowany tytułem i odznaką „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”. Odznaka, którą przyznaje prezydent miasta na wniosek kapituły, jest wyróżnieniem nadawanym osobom lub instytucjom za wybitne osiągnięcia dla Sosnowca ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin: gospodarczej, naukowej, artystycznej i kulturalnej, społecznej i samorządowej, ekologicznej i ochrony środowiska, sportowej i turystycznej, a także za czyny heroiczne.

Wręczenie odznaki odbędzie się 27 września 2018 roku podczas obrad Rady Miejskiej w Sosnowcu. W uroczystości udział wezmą prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz kanclerz uczelni dr Agnieszka Skołucka.

return to top