Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

[ZDALNIE] Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

23.03.2020 - 17:20, aktualizacja 01.04.2020 - 11:53
Redakcja: AJS
Tagi: online, posiedzenia Senatu UŚ

Komunikat Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o zmianie komunikatu z 2 marca 2020 dotyczącego zwołania posiedzenia Senatu UŚ w sprawie wyrażenia opinii o osobach, które uprawnione podmioty zamierzają wskazać jako kandydatów na rektora

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz z wyłączeniem możliwości organizowania zgromadzeń liczących więcej niż 50 uczestników, informuję, że posiedzenie Senatu UŚ odbędzie się 26 marca 2020 r. oraz zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem technik komunikowania się na odległość zapewniających bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku online, z zagwarantowaniem każdemu członkowi Senatu oraz osobom reprezentującym podmioty uprawnione do wskazania kandydatów na rektora możliwości:

  1. bezpośredniego śledzenia obrazu i dźwięku,
  2. wypowiadania się,
    oraz członkom Senatu także:
  3. prawa głosu w trybie głosowania tajnego lub jawnego w sprawach będących
    przedmiotem uchwał Senatu.

Szczegółowe instrukcje dotyczące udziału w posiedzeniu i głosowania zostaną Państwu dostarczone na adresy poczty elektronicznej.

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

return to top