Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PKZP

18.06.2019 - 18:08, aktualizacja 18.06.2019 - 18:08
Redakcja: admin

W czwartek 27 czerwca 2019 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UŚ. Spotkanie w auli im. Kazimierza Lepszego rozpocznie się o godz. 13.00

Porządek obrad:

I termin – godz. 13.00, II termin – godz. 13.15

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór sekretarza zebrania
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Uchwał
 6. Sprawozdanie zarządu PKZP za 2018 rok
 7. Wybór zarządu PKZP
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej PKZP
 9. Zmiany w regulaminie PKZP – propozycje zarządu:
 • propozycje do zmian zapomóg
 • propozycje do zmian w statucie PKZP
 1. Podjęcie uchwał
 2. Wolne wnioski
 3. Zakończenie zebrania
   

Organizatorzy proszą o liczne przybycie członków PKZP.

 

return to top