Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Granty NCN dla pracowników i doktorantów UŚ

30.11.2021 - 12:08 aktualizacja 12.04.2022 - 12:05
Redakcja: wcyg
Tagi: granty

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 21  skierowanego do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, a także PRELUDIUM 20 adresowanego dla osób nieposiadających stopnia doktora.

Dofinansowanie na realizację projektów otrzymało 9 pracowników oraz 13 doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego.

Poniżej lista laureatów obydwu konkursów:

 

OPUS 21:

 

Wydział Humanistyczny:

 • dr Przemysław Piwowarczyk: „Poprzez stulecia, języki i kultury – Cuda św. Menasa jako źródło historyczne, utwór literacki i tekst liturgiczny” (opis projektu), 577 143 zł.

 

Wydział Nauk Przyrodniczych:

 • prof. dr hab. inż. Evgeny Galuskin: „Unikatowe minerały «meteorytowe» w skałach pirometamorficznych” (opis projektu), 869 250 zł.

 

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych:

 • dr hab. Żaneta Wojnarowska: „Zaawansowane nanokompozyty jonowe do zastosowań energetycznych: Wgląd w mechanizm transportu ładunku, dynamikę relaksacyjną oraz przejścia fazowe przy użyciu eksperymentów wysokociśnieniowych” (opis projektu), 2 213 200 zł,
 • dr Marzena Rams-Baron: „W kierunku zrozumienia dynamiki reorientacji sztywnych i niesztywnych, dużych anizotropowych cząsteczek stanowiących nową klasę materiałów szklistych o osobliwych własnościach relaksacyjnych ujawnionych w badaniach relaksacji dielektrycznej” (opis projektu), 2 323 200 zł,
 • dr inż. Karolina Jurkiewicz: „Korelacje między strukturą supramolekularną, dynamiką molekularną, stabilnością fizyko-chemiczną i rozpuszczalnością w czystych farmaceutycznych substancjach aktywnych (APIs) oraz systemach binarnych API-substancja pomocnicza” (opis projektu) (konsorcjum we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach), 2 514 176 zł,
 • prof. dr hab. Marzena Dzida: „IoCarboNanoFluids (ICON Fluids) jako nowa klasa projektowalnych układów wielojonowych funkcjonalizowanych nanorurkami węglowymi – kompleksowe zrozumienie oddziaływań międzycząsteczkowych oraz architektury molekularnej” (opis projektu) (konsorcjum we współpracy z Politechniką Śląską), 2 571 759 zł.

 

Wydział Nauk Społecznych:

 • dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ: „Polscy «grey voters». Wpływ zmian demograficznych na rynek wyborczy w Polsce. Studium cyklu wyborczego lat 2023–2025” (opis projektu), 1 437 920 zł,
 • dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ: „Modele systemów zabezpieczenia antykorupcyjnego w samorządzie terytorialnym w Polsce” (opis projektu), 1 293 080 zł,
 • dr Monika Stojek, prof. UŚ: „Związek pomiędzy symptomami PTSD, zachowaniami żywieniowymi i zdrowiem fizycznym: Korelaty zapalne, kardiometaboliczne, i psychofizjologiczne” (opis projektu), 1 036 434 zł.

 

Wydział Prawa i Administracji:

 • dr Iwona Gredka-Ligarska: „Zastosowanie autonomicznej AI w procesie pracy a odpowiedzialność cywilna pracodawcy wobec osób trzecich” (opis projektu), 195 469 zł.

 

PRELUDIUM 20:

 

Wydział Nauk Przyrodniczych:

 • mgr Aleksandra Osika: „Rekonstrukcja zasięgu lodowców i środowiska południowego Svalbardu podczas Optimum Klimatycznego Holocenu jako wzorca konsekwencji współczesnego ocieplenia klimatu” (opis projektu), 197 703 zł,
 • mgr Anna Ostróżka: „Ocena zmian w mitochondriach oraz aktywności wybranych enzymów i białek mitochondrialnych u słodkowodnych krewetek poddanych ekspozycji na nikiel oraz przywróconych do życia w wodzie nieskażonej” (opis projektu), 69 960 zł,
 • mgr Reyhaneh Seyed Alian: „W poszukiwaniu podstaw hormezy – wpływ nanocząstek srebra, tlenku grafenu (GO) oraz kompozytu GO-Ag na funkcje enzymów trawiennych u Acheta domesticus” (opis projektu), 139 974 zł,
 • mgr Weronika Porc: „Ocena wpływu szerokiego spektrum częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego na pająki z gatunku Parasteatoda tepidariorum przy wykorzystaniu markerów fizjologicznych oraz molekularnych” (opis projektu), 177 266 zł,
 • mgr Oliwia Metryka: „Wieloaspektowa analiza wpływu nanocząstek metali na różne procesy komórkowe wybranych szczepów bakterii” (opis projektu), 139 160 zł.

 

Wydział Nauk Społecznych:

 • mgr Justyna Lipka: „Związek pomiędzy poczuciem narodowej wiktymizacji a postawami wobec skrajnie prawicowego brutalnego ekstremizmu” (opis projektu), 165 007 zł,
 • mgr Zofia Kurasz: „Kiedy dotyk samotności boli najbardziej: implikacje samotności i dotyku społecznego dla endogennej modulacji bólu i stresu oksydacyjnego” (opis projektu), 198 928 zł,
 • mgr Monika Szynol: „Sekurytyzacja współpracy rozwojowej. Przykład wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej” (opis projektu), 163 428 zł.

 

Wydział Prawa i Administracji:

 • mgr Jakub Wyczik: „Prawo «własności» danych wobec wyzwań XXI wieku – Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things” (opis projektu), 115 440 zł,
 • mgr Ikechukwu Patrick Ugwu: „Działalność biznesowa korporacji europejskich w Afryce: nowe podejście do ochrony praw ludów tubylczych i środowiska naturalnego z perspektywy prawa międzynarodowego” (opis projektu), 166 753 zł,
 • mgr Sara Smyczek-Gołębiewska: „Rekonstrukcja pojęcia słuszności w europejskim orzecznictwie cywilnym” (opis projektu), 117 692 zł,
 • mgr Aneta Paleczna: „Perspektywa prawnoporównawcza kompensowania osób pośrednio poszkodowanych: konieczny standard czy nadmierna ochrona?” (opis projektu), 132 496 zł.

 

Wydział Teologiczny:

 • mgr Łukasz Bergel: „«Wyszedł zwyciężając i aby zwyciężyć» (Ap 6,2). Czasownik «NIKAN» w Apokalipsie Jana, jego konotacje oraz ich konteksty żydowski i grecko-rzymski” (opis projektu), 68 745 zł.

 

Wyniki konkursów oraz opisy wszystkich zgłoszonych projektów znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Widok na dłonie: jedna przytrzymuje arkusze papieru, druga pisze po nich piórem

fot. Scott Graham | Unsplash

return to top