Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

I Międzynarodowe Triennale Grafiki – Cieszyn 2017

21.11.2016 - 15:41 aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

Do 10 lutego 2017 roku można nadsyłać prace na I Międzynarodowe Triennale Grafiki – Cieszyn 2017, organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Samorząd Studencki UŚ, Ostravská univerzita v Ostravě, Zamek Cieszyn oraz Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Litografów Kurant.

Tematem triennale będzie „W poszukiwaniu niemożliwego”. Konkurs, który adresowany jest do studentów uczelni publicznych oraz niepublicznych, uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, osób działających w ośrodkach kultury oraz członków stowarzyszeń artystycznych w Polsce i za granicą, obejmuje szeroko rozumianą grafikę (grafika tradycyjna i z wykorzystaniem grafiki cyfrowej). Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 prace, które mają dotyczyć fantastyki, magii i współczesności, a także pozytywnych i negatywnych skutków postępu technologicznego. Do konkursu mogą zostać też zgłoszone prace mające charakter abstrakcyjny, odbiegający od tematu, ukazujące indywidualne upodobania twórcy.

Prace, które nie powinny być mniejsze niż 21 cm x 29,7 cm i większe niż 100 cm x 70 cm, będą oceniane w kategoriach: grafika tradycyjna oraz grafika cyfrowa, a także w kategoriach wiekowych uczestników: 14–18 lat oraz powyżej 19 roku życia. Każda praca powinna być opisana w następujący sposób: imię nazwisko, tytuł pracy, technika. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz pracy na konkurs na wskazany adres i jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Adres do korespondencji:

I Międzynarodowe Triennale Grafiki – Cieszyn 2017

Sekretariat Dziekana

Uniwersytet Śląski

Wydział Artystyczny w Cieszynie

Instytut Sztuki

ul. Bielska 62

43–400 Cieszyn

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: instytutsztuki.us.edu.pl oraz na Facebooku.

Organizatorzy przewidują dyplomy honorowe oraz nagrody rzeczowe dla laureatów. Zdobywca Grand Prix I Międzynarodowego Triennale Grafiki – Cieszyn 2017 zostanie zaproszony do zorganizowania wystawy indywidualnej w wybranej przez organizatora galerii.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy (w języku polskim, plik word)

Formularz zgłoszeniowy (w języku angielskim, plik word)

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie pracy do celów konkursu (w języku polskim, plik word)

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie pracy do celów konkursu (w języku angielskim, plik word)

Plakat promujący triennale Cieszyn 2017

 

 

return to top