Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

II konferencja sprawozdawcza IDUB

14.09.2021 - 13:01 aktualizacja 21.01.2022 - 15:10
Redakcja: OO
Tagi: konferencje

Od 8 do 9 września 2021 roku odbywała się II konferencja sprawozdawcza dla uczelni uczestniczących w programie pn. „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, przy wsparciu członków międzynarodowego zespołu ekspertów. Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowali: prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz kierownik Działu Nauki dr Dawid Matuszek.

Tematyka konferencji objęła działania polskich uczelni badawczych w zakresie wspierania młodych naukowców, wzmacniania potencjału kadry naukowej na wszystkich etapach kariery, a także współpracy międzynarodowej w obliczu pandemii. Ponadto uczestnicy podjęli temat wzmacniania obecnych i tworzenia nowych priorytetowych obszarów badawczych oraz konsolidacji zasobów dla rozwijania doskonałości naukowej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z przedstawicielami władz Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego został zaproszony do uczestnictwa w drugim panelu dotyczącym efektów działań na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, w tym utrzymania i pozyskiwania kluczowej kadry („Effects of actions for strengthening human capital: retention and attraction of excellent Staff”).

Podczas dyskusji panelowej prorektor ds. nauki i finansów prof. dr hab. Michał Daszykowski zaprezentował najważniejsze założenia strategicznego dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach programu pn. „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”, a także przybliżył zrealizowane oraz planowane programy i konkursy dla wspólnoty akademickiej, w tym dla młodych talentów i doświadczonych naukowców. Ponadto przedstawił dane na temat rekrutacji na stanowiska badawcze i badawczo-dydaktyczne zagranicznych naukowców w celu udokumentowania umiędzynarodowienia uczelni, które jest jednym z założeń ministerialnego programu.

Mija rok od rozpoczęcia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, która jest spójna ze strategią uczelni oraz nastawiona na prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych rozpoznawalnych międzynarodowo. Dziękujemy naszym badaczom, w tym młodym naukowcom, którzy otwierają się na naukę na najwyższym poziomie i dążą do tego, by nasza Alma Mater stała się uczelnią badawczą rozpoznawalną w regionie, Europie i na świecie. Inicjatywa Doskonałości Badawczej to już dobrze rozpoznawalny program na uczelni, który zyskał popularność wśród wspólnoty akademickiej. Zapraszamy do udziału w naszych programach i konkursach, o których regularnie komunikujemy na stronie: us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci.

Program konferencji (w języku angielskim)

zdjęcie mikrofonu, w tle uczestnicy konferencji

Fot. Pixabay

return to top