Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jak wyglądało Europejskie Miasto Nauki w 2016 roku?

11.10.2023 - 13:36 aktualizacja 16.10.2023 - 09:33
Redakcja: wcyg

Widok na fragment miasta Manchester

Manchester w Wielkiej Brytanii | fot. Joe Cleary z Unsplash

W 2016 roku Manchester otrzymał tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Luke Georghiou – czempion Euroscience Open Forum (ESOF) w 2016 roku, opowiedział nam, jak wyglądał proces organizacji obchodów tak dużego wydarzenia oraz przedstawił korzyści, płynące dla miast z uzyskania tytułu EMN.

PRZEMYSŁAW KOWAL: Jak wyglądała organizacja wydarzeń w ramach Europejskiego Miasta Nauki w Manchesterze? Co było największym wyzwaniem?

LUKE GEORGHIOU: Do organizacji wydarzeń EMN powołaliśmy specjalny zespół składający się z popularyzatorów nauki z naszego uniwersytetu (Uniwersytetu Manchesterskiego – przyp.red.) oraz innych doświadczonych ośrodków, jak np. Muzeum Nauki i Przemysłu, którzy koordynowali to przedsięwzięcie. Mogliśmy również wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas organizacji Manchester Science Festival oraz wzmocnić jego znaczenie. Dużo firm było zainteresowanych dofinansowaniem naszego wydarzenia, jak np. Siemens, który od wielu lat współpracował z miastem. Sponsorował jedno z najbardziej znaczących wydarzeń – The Robot Orchestra, podczas którego dzieci uczyły się, jak tworzyć instrumenty robotyczne z komponentów z recyklingu. Pomysł genialnie się przyjął i rozprzestrzenił.

PRZEMYSŁAW KOWAL: Jaki wpływ na Manchester miał tytuł Europejskiego Miasta Nauki? Co się zmieniło?

LUKE GEORGHIOU: Tytuł Europejskiego Miasta Nauki przyniósł miastu wiele korzyści. Pomógł liderom w aktywniejszym promowaniu nauki i wdrażaniu innowacji jako kluczowych elementów dziedzictwa i przyszłości miasta. Stał się również fundamentem dla zdobycia obecnej pozycji wśród liderów krajowych w zakresie autonomicznych polityk i narodowych placówek badawczych poza regionem stolicy. Niektóre kluczowe przedsięwzięcia zainicjowane dzięki Europejskiemu Miastu Nauki rozwinęły się na poziomie krajowym i międzynarodowym, jak np. festiwal Bluedot organizowany w Obserwatorium Jodrell Bank. To coroczne wydarzenie muzyczne, które zrzesza największych artystów z całego świata (w 2016 roku Jean-Michel Jarre był głównym wykonawcą), czy też The Great Science Share for Schools, stworzony na potrzeby konferencji EuroScience Open Forum, który stał się międzynarodowym wydarzeniem w 31 krajach. Do tej pory uczestniczyło w nim już ponad pół miliona uczniów.

PRZEMYSŁAW KOWAL: Co organizacja konferencji Euroscience Open Forum (ESOF) oznaczała dla ciebie?

LUKE GEORGHIOU: To było niezapomniane doświadczenie. Miałem również przywilej pomagania w organizacji dwóch kolejnych, doskonałych edycjach. Byłem zaangażowany jako prelegent w większości z nich. Będę jeszcze długo wspominał konferencję ESOF.

PRZEMYSŁAW KOWAL: Co było dla ciebie największym wyzwaniem podczas organizacji ESOF, a co sprawiło ci najwięcej satysfakcji?

LUKE GEORGHIOU: Największym wyzwaniem dla mnie było zdobycie potrzebnych funduszy i zorganizowanie głównego europejskiego wydarzenia kilka tygodni po referendum w sprawie Brexitu. Ogromny pozytywny wkład komisarza komisarza ds. badań, nauki i innowacji w Komisji Europejskiej Carlosa Moedasa był punktem zwrotnym, który uratował to wydarzenie. Największą satysfakcję sprawiło mi słuchanie wielu genialnych osób, które przemawiały lub występowały, a także obserwowanie, jak dużą czerpią z tego radość. Oprócz wygłoszonych wykładów, moim merytorycznym wkładem był artykuł „Riding the tsunami”, który napisałem dla „Research Europe”.

return to top