Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komunikat w sprawie obniżenia poziomu zabezpieczeń na uczelni od 30 marca 2022

29.03.2022 - 14:42 aktualizacja 30.03.2022 - 10:44
Redakcja: OO

Szanowni Państwo,

informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (szczegóły) od 30 marca 2022 r. obniżony zostanie poziom zabezpieczeń COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim. Obowiązujący będzie poziom 0 (oznaczony kolorem zielonym). Sposób funkcjonowania, zgodny z regulacjami dla tego statusu zabezpieczeń określono zarządzeniem Rektora UŚ nr 179 z dnia 16 października 2020 r.

W uczelni będą obowiązywały podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powrót do tradycyjnych, kontaktowych form świadczenia pracy i kształcenia z określonymi niżej wyjątkami:

rekomendowany jest powrót do kształcenia kontaktowego podczas wszystkich zajęć. W wyjątkowych sytuacjach Dziekan może podjąć decyzję o kontynuacji realizacji konkretnych zajęć w formule zdalnej informując o tym właściwego prorektora.

Rekomendowane jest zachowanie podstawowych rygorów sanitarnych, w tym: dezynfekcji, utrzymywania dystansu oraz noszenia maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza w przypadku zaobserwowania u siebie symptomów mogących świadczyć o zakażeniu SARS-CoV-2.

Nieobecność w pracy lub na zajęciach z powodu zaobserwowania u siebie symptomów mogących świadczyć o zakażeniu SARS-CoV-2 będzie nadal usprawiedliwiana pod warunkiem poddania się testowi PCR w podmiocie leczniczym. W przypadku podejrzenia u siebie zakażenia SARS-CoV-2 rekomendowane jest poddanie się takiemu testowi.

Równocześnie, będziemy obserwować dalszy przebieg epidemii, szczególnie dynamikę zakażeń w naszej wspólnocie. W razie niepokojących sygnałów wyższy poziom bezpieczeństwa może zostać przywrócony.

prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Stalówka pióra widoczna na zapisanym papierze

Digital Content Writers India | Unsplash

return to top