Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Komunikat ws. wdrożenia pierwszego poziomu zabezpieczeń od 22 czerwca 2021 roku

21.06.2021 - 13:32 aktualizacja 12.04.2022 - 11:57
Redakcja: OO
Tagi: pandemia

Szanowni Państwo,

w związku z malejącą liczbą potwierdzonych infekcji wirusem SARS-CoV-2 w kraju oraz w naszym Uniwersytecie, a także ze względu na rosnącą dostępność szczepień informuję, że od 22 czerwca 2021 w Uniwersytecie Śląskim zostanie ponownie wdrożony pierwszy poziom zabezpieczeń (oznaczony kolorem żółtym).

Stosowne regulacje funkcjonowania Uczelni określa zarządzenie Rektora UŚ nr 179 z dnia 16 października 2020 r. wraz z podanymi niżej wyjątkami.

Realizacja zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnej

Zajęcia praktyczne, terenowe i laboratoryjne, a także zajęcia i spotkania o charakterze indywidualnym (tutoring, seminaria, konsultacje itp.), które pozostały do wykonania w semestrze letnim, mogą być realizowane w formie stacjonarnej z dbałością o bezpieczeństwo ich uczestników oraz z zachowaniem obowiązujących zasad rygoru sanitarnego.

Letnia sesja egzaminacyjna (14-30 czerwca 2021), zgodnie z ustaleniami, realizowana będzie tylko w formule zdalnej. Egzaminy dyplomowe, na prośbę studenta i za zgodą dziekana, mogą odbywać się  w formie stacjonarnej z dbałością o bezpieczeństwo ich uczestników oraz z zachowaniem obowiązujących zasad rygoru sanitarnego.

Organizacja pracy

Zaleca się, aby praca organizacyjna oraz administracyjna pracowników niebędących nauczycielami była realizowana w trybie 4:1, czyli cztery dni w trybie stacjonarnym oraz jeden dzień zdalny w tygodniu, przy zachowaniu względów bezpieczeństwa.

Używanie maseczek w budynkach uczelni

Znosi się obowiązek noszenia maseczki przez osoby bezpośrednio ze sobą współpracujące, za zgodą wszystkich osób obecnych w takim miejscu pracy. Brak konieczności noszenia maseczki dotyczy również spotkań, pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich uczestników. Proszę gorąco, aby pracownicy jednostek, którzy są odpowiedzialni za reorganizację pracy wynikającą z przywrócenia pierwszego poziomu na bieżąco monitorowali poczucie bezpieczeństwa współpracowników. 

Apelujemy do tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli się zaszczepić, aby uczynili to jak najprędzej. Mając na względzie wciąż niepewny przebieg epidemii w kolejnych miesiącach należy założyć, że część aktywności akademickiej może ulec zawieszeniu lub ograniczeniu decyzjami rządu, które powiążą np. mobilność międzynarodową lub udział w praktykach z okazaniem świadectwa szczepienia. Przede wszystkim jednak, apelujemy o udział w szczepieniach w trosce o Państwa zdrowie oraz tych, z którymi przebywamy w pracy, w domu i w przestrzeni publicznej.

 

Bądźcie zdrowi,
Ryszard Koziołek

na żółtym tle napis POZIOM 1, w tle kampus UŚ

return to top