Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Komunikaty związków zawodowych UŚ w sprawie braku podwyżek wynagrodzeń

20.12.2021 - 14:58 aktualizacja 22.12.2021 - 09:50
Redakcja: wcyg

Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraża zdecydowany protest wobec stanowiska władz politycznych RP w sprawie braku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników naszego sektora i jego chronicznego niedofinansowania.

W 2018 roku, wprowadzając reformę szkolnictwa wyższego i nauki, ówczesny Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wicepremier Rządu RP zobowiązał się do znaczącego wzrostu wynagrodzeń. W ramach tego zobowiązania mieliśmy otrzymać 30-procentowy wzrost wynagrodzeń rozłożony na lata 2019–2021. Rząd nie wywiązał się z tych zobowiązań. Wielokrotne wystąpienia przedstawicieli naszego środowiska do Premiera i Ministra EiN pozostały bez echa. W przyjętej przez Sejm RP ustawie budżetowej na 2022 rok w żaden sposób nie wzięto pod uwagę postulatów naszego środowiska akademickiego. Jednocześnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje się nam dyskusję o podwyżkach, ale na rok 2023.

Dlatego jesteśmy zmuszeni do protestowania przed siedzibami naszych Alma Mater pod hasłem: „Żądamy realnych podwyżek wynagrodzeń”.

Domagamy się dotrzymania przez Rząd RP umowy społecznej zawartej w czasie przygotowywania rozwiązań zawartych w Ustawie 2.0.

Żądamy:

  • 17-procentowego wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Podwyżki w wysokości 10% rocznie obiecano na lata 2019–2021, zrealizowano 7% w roku 2019 i 6% w roku 2020;
  • podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w roku 2022). Stanowi to podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich;
  • systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB.

 

Panie Premierze,
Panie Ministrze Edukacji i Nauki,
Panie i Panowie Prlamentarzyści,

realizując naszą misję edukacyjną, wychodzimy dzisiaj z murów naszych Uczelni i głośno do Was mówimy.

Nauka to inwestycja, a nie koszt w budżecie państwa. Każda zainwestowania złotówka w naukę przynosi zysk. Zysk przekładany na rozwój ekonomiczny kraju, dobrobyt i rozwój naszych przyszłych pokoleń. Bez tej inwestycji nie jesteśmy w stanie dogonić rozwiniętych krajów europejskich, a przyszłe pokolenia Polaków będą miały gorsze warunki rozwoju niż ich europejscy rówieśnicy.

Komunikat NSZZ „Solidarność” UŚ

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w związku z ogólnopolskim protestem pracowników szkolnictwa wyższego i nauki poniżej przesyłamy kilka bardzo istotnych informacji.

Na skutek prowadzonej przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, Minister Edukacji i Nauki powołał 14 grudnia 2021 roku Zespół do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych, w skład którego weszli przedstawiciele KSN, RSzWiN, KRASP, KRPUZ, RGNiSzW oraz dyrektorzy departamentów w MEiN.

Pamiętajmy, że nasza ogólnopolska akcja protestacyjna i postulaty dotyczą nie tylko szkół wyższych, ale również bardzo trudnej sytuacji finansowej wszystkich pracowników w instytutach badawczych i jednostkach naukowych PAN. Upominajmy się o interesy naszych Kolegów i Koleżanek z tych instytucji. Tylko razem jesteśmy w stanie skutecznie walczyć z pauperyzacją środowiska naukowego i o poprawę finansowania całej polskiej nauki!

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” jest organizatorem zbiórki podpisów pod elektroniczną petycją do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów w sprawie trudnej sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach.

Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan polskiej nauki o składanie podpisu pod petycją.

Informacje o prowadzonej przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” ogólnopolskiej akcji protestacyjnej można śledzić na stronie internetowej KSN, a także na Facebooku NSZZ „Solidarność” UŚ.

Dłoń trzymająca długopis i podpisująca dokument

fot. Pexels

return to top