Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)

07.01.2020 - 11:41, aktualizacja 21.01.2022 - 15:41
Redakcja: DS
Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji: od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.
Wartość projektu: 31 539 791,67 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 26 596 797,14  zł

 

Cel projektu:
Celem projektu jest utworzenie unikalnego w skali kraju centrum kompetencji wyspecjalizowanego w obszarze mikroskopowych badań „materii miękkiej”, którego realizacja umożliwi prowadzenie zaawansowanych badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych i działań szkoleniowych.

W ramach projektu zrealizowana zostanie inwestycja budowlana, a także wprowadzone zostaną nowoczesne metody zarządzania pracami badawczymi i rozwojowymi, ukierunkowanymi na cele naukowo-badawczo-rozwojowe powiązane z nowymi wytycznymi ewaluacji uczelni badawczych oraz współpracę z sektorem biznesu.

Stworzenie CMBM SPIN-Lab doprowadzi do konsolidacji i rozwoju badań prowadzonych w regionie m.in. nad fizykochemicznymi właściwościami nowoczesnych materiałów i nanomateriałów znajdujących zastosowanie w medycynie, farmacji, lotnictwie, motoryzacji i wielu innych. Implementacja nowoczesnych metod zarządzania nauką i badaniami w obszarze mikroskopii wraz z integracją środowiska naukowego i badań prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych w regionie przyczyni się do wykreowania europejskiego centrum kompetencji.

Budowa Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab
Budowa Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab – 21.09.2021 | mat. CMBM SPIN-Lab

return to top