Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Cyfrowa Enotomologiczna Baza Danych HEMIPTERON

22.11.2019 - 13:03, aktualizacja 22.05.2020 - 13:03
Redakcja: AJS
Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Finansowanie: RPO WSL 2014-2020

Wartość projektu: 523 952,00 zł

Okres realizacji: od 29.01.2018 do 31.12.2021

 

Cel projektu:

digitalizacja kolekcji entomologicznej pluskwiaków Hemiptera, zabezpieczająca zbiory w formie cyfrowej. Projekt składać się będzie z następujących etapów:

  1. przygotowanie poszczególnych kolekcji zbioru do digitalizacji – unifikacja istniejącej bazy danych;
  2. digitalizacja entomologicznego zbioru pluskwiaków;
  3. upublicznienie Cyfrowej Entomologicznej Bazy Danych (CEBD) HEMIPTERON.

 

Pluskwiaki to niezwykle zróżnicowana, trzecia pod względem liczebności grupa owadów, wśród których wiele gatunków to ważne ekonomicznie szkodniki roślin użytkowych. Uczelnia posiada unikatowe zbiory owadów z wymienionego rzędu. Jednocześnie jest jedyną na terenie kraju jednostką zatrudniającą specjalistów wymienionej grupy owadów. Dzięki realizacji tego projektu możliwe będzie stworzenie multimedialnego katalogu cennych okazów oraz udostępnienie obiektów dziedzictwa przyrodniczego i dorobku naukowego.

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

return to top